Last update: August 18, 2011 10:40:52 AM E-mail Print

 

REPRODUKSIEPRESTASIE VAN BUITE EN BINNE TEELSEISOEN GEPAARDE ANGORABOK-OOIE

 

J.C. Diedericks, D. Wentzel en W.A. Coetzer*

Landboukollege Grootfontein, Middelburg (KP)

* Dept. Dierfisiologie, Universiteit Stellenbosch

 

 

Angorabokke gaan gedurende die lente tot vroeë somer in ‘n diep seisoenale anestrus. Die moontlikheid van stimulasie van geslagsaktiwiteit buite die teelseisoen deur middel van heteroseksuele kontak, is ondersoek. Omrede beide geslagte gedurende Oktober in anestrus is, is geslagsaktiwiteit by die ramme geïnduseer deur hulle by ooie te bring waarby estrus kunsmatig verwek is (estrogeenbehandeling). Na die behandelingsperiode van 21 dae het al die ramme ‘n hoe libido getoon. Die geslagsaktiewe Angorabokramrne is vervolgens by 60 l1 Angorabok-ooie (in seisoenale anestrus) gebring, om geslagsaktiwiteit by die ooie te induseer vir paring. Ses dae na ramntroduksie het die eerste ooie estrus getoon. Ses-en-negentig persent van al die ooie het binne drie weke estrus getoon. Die besettingspersentasie was 75 persent met In daaropvolgende lampersentasie van 100 persent. Die reproduksieresultate van hierdie ondersoek vergelyk goed met reproduksieresultate wat binne die teelseisoen verkry word. Hierdie heteroseksuele stimulasie bied In doeltreffende en praktiese metode om reproduksie buite die natuurlike teelseisoen toe te laat.  

 

Published

Handleiding 29ste SAVDP-kongres L4.3.