Last update: April 3, 2012 01:54:59 PM E-mail Print

 

REPRODUKSIEVERMOE VAN HERFS- EN LENTEGEPAARDE MERINO-OOIE

P. G. MARAIS en P. S. PRETORIUS


UITTREKSEL

Die reproduksievermoë van 2 684 Merino-ooie is oor 'n tydperk van ses jaar gedurende twee paarseisoene, herfs en lente, ondersoek met die doel om vas te stel watter paarseisoen die hoogste ooireproduktiwiteit lewer en of hierdie paarseisoene nie aanvullend tot mekaar gebruik kan word nie.

Herfsparing het die voordeel teenoor lenteparing dat 10% meer ooie bronstigheid vertoon, 16% meer ooie lam van die wat beskikbaar is vir paring, die lampersentasie 22,3% hoër is en 22,2% meer lammers gespeen word. Hierdie verskil beklemtoon die feit dat die tradisionele opweging van lente- en herfsparing teenoor mekaar, vervang behoort te word met 'n beskouing dat die lente as 'n aanvullende paarseisoen gebruik moet word.

 

Published

Agroanimalia 7(1)