Last update: April 3, 2012 09:45:08 AM E-mail Print

 

RESULTATE VAN PLANTOPNAMES

W Loock

(Voorligtingsbeampte , Graaff-Reinet) 

 

Vanaf 1972 is daar jaarliks plantopnames by 29 plase in die distrikte Graaff-Reinet en Pearston gedoen. Daar is drie persele op elke plaas waar 500 lesings op elke perseel geneem is. Dit gee dus 'n goeie verteenwoordigende monster. Die projek is einde 1976 afgesluit.

Volgens die histogram wat langsaan verskyn, word die verandering in die persentasie basisbedekking van grasse en bossies duidelik uitgebeeld. Met basisbedekking word bedoel die aantal stamme of polle van plante.

By aIle medewerkers aan die veld-evaluasieprojek was daar 'n groot toename in basisbedekking van grasse, waar die persentasie vanaf 4,05 in 1972 tot 6,27 in 1976 gestyg het. Hierdie verblydende bevinding toon dat velde in hierdie distrikte digter bedek is en dit terselfdertyd die grondoppervlakte meer teen wind- en water-erosie beskerm.

Die persentasie basisbedekking van bossies het 'n toename vanaf 1,59 in 1972 tot 1,99 in 1976 getoon. Dit dien daarop gelet te word dat daar in werklikheid 'n afname by bossies was vir die droë periode van 1972 tot begin 1973. Daarna was daar weer 'n geleidelike toename in die bossiebevolking soos wat die reënseisoene verbeter het. Hierdie feit moet beklemtoon word. Sommige boere is van mening dat die gras die bossies verdring. Hier is dit egter duidelik gevind dat die bossies gedurende die droë seisoen verminder en dit gedurende goeie seisoene, ten spyte van die geweldige toename in gras, nogtans vermeerder het.

 

 

Wat sekere individuele plante betref, is dit interessant om te sien dat rooigras (Themeda triandra) oor die periode 1972 tot 1976 bykans verdubbel het op die plase waar dit wel voorkom. Dit is 'n indikator van die verandering wat veral vanweë die goeie seisoene, asook beter weiveldbestuur, plaasgevind het. Gedurende die eerste jaar was daar 'n afname, wat veral aan die droë periode van die somer 1972/1973 te wyte was.

Wat die ankerkaroo (Pentzia incana) betref, het daar, behalwe vir die afname gedurende die eerste jaar, 'n geleidelike toename op die plase waar dit gevind is, voorgekom.

Die blasiebrak  (Atriplex halimoides) wat eens as 'n bedreiging vir Karoovelde beskou is, het 'n geweldige afname sedert 1972 getoon. Met die beter seisoene het dit bykans verdwyn van die plase waar dit aangetref is.

Die Karoovelde is nie staties nie en word geweldig baie deur die wisseling in seisoene beïnvloed.

U as boere moet dankbaar wees vir die Karoobossies, insluitende die ankerkaroo. Wees egter nog meer dankbaar vir goeie meerjarige grassoorte. Help hulle om weer hul glorie van jare gelede te herwin. U sal dan ook in droogtejare - droogtes is deel van die leefwyse in die Karoo - dankbaar wees vir die goeie meerjarige grassoorte met hul dieper wortelstelsels.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie