Last update: August 18, 2011 03:23:14 PM E-mail Print

 

ONDERSOEK NA SELEKSIEMAATSTAWWE BY AFRINO-SKAPE

 

M.A.Badenhorst, S.J.Schoeman1, G.J.Delport2, J.J.Olivier

 

Landboukollege Grootfontein, Middelburg

1 Dept. Veekunde, Universiteit Pretoria

2 Vagtoetssentrum, Middelburg

 

Data vanaf die Carnarvonse Afrinokudde is in ‘n ondersoek na geskikte seleksiemaatstawwe by die Afrino gebruik. Data van 72 ramme wat altesaam 1348 nageslag gedurende nege jare gehad het, is deur middel van Henderson se Metode III ontleed. Oorerflikhede van en genetiese en fenotipiese korrelasies tussen die volgende eienskappe is beraam: geboortemassa, speenmassa, GDT vanaf geboorte tot speen (GDT-geb-speen), Kleiberverhouding vanaf geboorte tot speen (Kleib-geb-speen), jaarmassa, GDT vanaf speen tot jaarouderdom (GDT-speen-jaar), Kleiberverhouding vanaf speen  tot jaarouderdom (Kleib-speen-jaar), tweetandmassa, skoonwolmassa en veseldikte. As gevolg van die hoë positiewe genetiese korrelasies van speenmassa met geboortemassa (0.717 ± 0.150) en tweetandmassa (0.710 ± 0130), is Kleib-geb-speen en Kleib-speen-jaar as alternatiewe seleksiemaatstawwe geëvaueer. Die fenotipiese korrelasie van die Kleiberverhouding met voerdoeltreffendheid is vanaf data van Afrinoramlammers onder voerkraaltoestande bereken. Uit die resultate blyk dit dat Kleib-geb-speen en Kleib-speen-jaar as seleksiemaatstawwe vir ramseleksie by die Afrino met voordeel toegepas kan word.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres, Ermelo, 11-13 April