Last update: August 18, 2011 02:17:09 PM E-mail Print

 

EVALUASIE VAN 'N "SHIRLEY ANALYSER" SKEIDINGSAPPARAAT VIR KASJMIER

A W D KOTZé, A J WATERMEYER

N I V S MIDDELBURG K P

 

Om geneties meerderwaardige diere vir kasmierproduksie te selekteer, moet die kasjmier van die buitehaar geskei word ten einde die hoeveelheid kasjmier van elke dier te bepaal. Die doel van die studie is om die geskiktheid van die "Shirley Analyser MK II Wool Model" as skeidingsapparaat te evalueer. Kasjmiermonsters (112) is gepluis en in twee homogene monsters verdeel (A + B). Bogenoemde apparaat is gebruik om die kasjmier en buitehaar van elke monster te skei. 'n Lineêre regressie is op die data gepas en die volgende vergelyking is verkry : Y = 2,78 + 0,89 X met R2 = 0,90. Die "Shirley Analyser MK II Wool Model" skei kasjmier en buitehaar redelik doeltreffend, ongeag die kasjmieropbrengs van die monster. Ondersoek word ingestel na tegnieke om die akkuraatheid van die skeidingsapparaat verder te verhoog. Volgens hierdie resultate is die apparaat geskik om diere te evalueer t.o.v. hoeveelheid kasjmier geproduseer.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres