Last update: April 11, 2012 02:33:43 PM E-mail Print

 

Kruising van Verskillende Pluimveerasse vir Slagdoeleindes

A. M. Gericke

 

KRUISTELING was verantwoordelik vir die ontstaan van verskillende pluimveerasse. Van verskillende kruisings is die beste uitgesoek, en deur middel van gedurige inteling en seleksie vir lewenskragtigheid, is gewenste eienskappe by die hoenders verkry. Vandag is 'n groot aantal rasse en soorte oor die wêreld versprei. In sommige gevalle was gedurige inteling verantwoordelik dat sekere rasse versleg het. Die Minorca wat eers 'n goeie produseerder van groot wit eiers was, is aansienlik verander. Telers wat uitsoek vir groot wit oorbelle, het 'n hoender met 'n lae lewenskrag ontwikkel.

 

Verskillende Groottes en Gewigte

Rasse van verskillende groottes en gewigte is ontwikkel, naamlik ligte, middelmatige en swaar hoenders. Die ligte rasse word vir eierproduksie gebruik, die van middelmatige grootte vir eiers en vleis, terwyl die swaar hoenders vir hul vleiseienskappe geteel word. Meeste van die opregte vleisrasse groei stadig uit, en is teenswoordig nie so populêr vir vetmaakdoeleindes as die dubbeldoelrasse nie. Laasgenoemde groei gou uit en bereik 'n goeie gewig op 16-weke ouderdom.

Vir die teenswoordige mark is ‘n jong hoender van middelmatige grootte die populêrste. Hulle kan met sukses grootgemaak word as mens broei-eiers van dubbeldoelrasse gebruik.

 

Dubbeldoelrasse

Austrolorps, Ligte Sussex, Rhode Island Reds en Wit Wyandotte is van die populêrste dubbeldoelrasse in die Unie. Gedurende hierdie broei-seisoen is verskillende kruisings op Grootfontein geteel met die doel om die snelheid van groei, die kleur van die vel en vleis en die produksiekoste vas te stel.

Omdat die Ligte Sussex een van die populêrste slaghoenders is, is dit in al die kruisings gebruik. In 'n kruising tussen 'n jong Austrolorp-haan en Ligte Sussex-henne, word die haankuikens met 'n wit en swart kleur gemerk. Op die bors is die vere feitlik wit, gemeng met swart. Al die jong henne is heeltemal swart van kleur.

'n Jong Ligte Sussex-haan wat met Austrolorp-henne gepaar is, het nakomelinge geproduseer wat feitlik dieselfde was as die bogemelde kruising. By die jong-hane bevat die kraag meer swart vere as by die omgekeerde kruising. Die vere op die rug en vlerk is swart, gespikkel met wit. Al die jong henne is pikswart van kleur.

Op 16-weke ouderdom het die jong hane en henne gemiddeld 4 lb. geweeg. Hoewel hulle vinnig gegroei het, kan hierdie kruising tog nie aanbeveel word nie. Omdat die vere hard en die vel baie sag is, is dit feitlik onmoontlik om die hoenders droog te pluk sonder om die vel te skeur. Die jong Indian Game-haan gekruis met Austrolorp-henne het 'n baie mooi slaghoender geproduseer. In al die gevalle waar Austrolorps gebruik word, moet dit onthou word dat die jong hoenders donker penvere het, wat die voorkoms van 'n hoender met 'n wit vel bederf, nadat dit gepluk is. Die kleur van die skene en voete in al die voorgaande kruisings is donkergrys.

In 'n kruising tussen die Swart Bresse-haan en Ligte Sussex-henne. het die jong hane swart borste met wit kolle daarin gehad. Die kraagvere is wit, gestreep met, swart, maar nie heeltemal so in al die vere nie. Die vlerk- en stertvere is swart. Die rug het 'n goue kleur, terwyl die vere swart strepe het. Sommige jong hane het 'n silwer kleur op die rug. Die vlerkvere is swart, maar by sommige jong hane kom daar ook swart vere met wit punte op die vlerk voor. Die skene en voete van die jong hane is wit, terwyl die van die jong henne feitlik donker of loodkleurig is. Die jong henne is mooi hoenders met pikswart vere, behalwe die kraagvere wat 'n silwer kleur het. Al die kuikens van hierdie kruising het wit oorbelle, wat 'n raseienskap van die Bresse-hoenders is.

As die Bresse met Ligte Sussex gekruis word, kry ons mooi slaghoenders. Hulle is net soos hul Bresse-ouer, fyn van been en het 'n goed-ontwikkelde liggaam en bors. Op 16-weke ouderdom weeg jong bane en henne van hierdie kruising 3 lb. 10 onse. Dis 6 ons minder in gewig as die Austrolorp x Ligte Sussex-kruising, maar laasgenoemde het nie so 'n aantreklike voorkoms wanneer hulle dood is nie. Die Bresse x Ligte Sussex-kruising is baie nuttig vir 'n mark wat kuikens vereis wat op 12 tot 14-weke ouderdom omtrent 3 lb. weeg. Die Wit Bresse x Ligte Sussex kruising behoort 'n populêre slaghoender te wees.

'n Jong Old English Game-haan gekruis met Ligte Sussex-henne het jong hane geproduseer met wit vere wat dieselfde is as die van die vader. Hierdie vere is nie heeltemal wit nie, maar gemerk met swart op verskillende dele van die lyf. Die grondkleur is donker leikleurig.

 

Geslag - skakeling

Twee verskillende tipes hennetjies word in hierdie kruising geproduseer. Een is dofgeel van kleur, en die nek is gestreep met swart, terwyl die stert en vlerke pikswart is. Die ander is donker bruin van kleur, terwyl die bors 'n ligte bruin of koringkleur het. Die jong henne het skene met 'n gemengde donker en ligte kleur, terwyl die van die jong hane wit is.

Dis 'n tipiese geslag-geskakelde kruising. Die Old English Game-haan is geneties 'n hoender met 'n goue kleur, terwyl die Ligte Sussex-henne silwer is. In enige kruising waar 'n haan met 'n goue kleur met henne met 'n silwer kleur gepaar word, erf die jong henne die kleurmerk van die vader, terwyl die jong hane silwerkleurig is soos die moeder.

Silwerkleur henne is altyd onsuiwer vir kleur, en kan 'n verskillende kleur aan beide die jong hane en henne, oordra as hulle met 'n goue kleur haan gepaar word. As die jong hane 'n dag oud is, is hulle wit van kleur, terwyl die jong henne donker en meesal gestreep is met 'n streep swart vere op die rug. Op 16-weke ouderdom het die jong hane en henne van die--bogemelde kruising gemiddeld 3 lb. 9 onse geweeg. Die jong henne groei nie sou gou uit soos die van die Bresse x Ligte Sussex-kruising nie.

Die jong Indian Game-haan gekruis met Ligte Sussex-henne, toon ook geslagskakeling. Die jong hane het 'n silwer kleur, terwyl die vere van verskillende dele van die lyf met swart gemerk is. Die jong henne is dofgeel of ligbruin van kleur. Die kleur van die vel en skene is wit, maar soveel as 15 persent kan 'n geel kleur toon wat dieselfde is as die van die Indian Game-ouer. Hierdie kruising produseer sommige van die beste slaghoenders. Die Indian Game is 'n regte vleistipe, maar is taamlik grof van been. Wanneer Game met Ligte Sussex gekruis word, is eersgenoemde se eienskappe die sterkste in die nakomelinge, en terselfdertyd word 'n hoender van beter kwaliteit ook verkry. Dis somtyds moeilik om vrugbare eiers van hierdie kruising gedurende die wintermaande te kry. Hierdie kruising kan op 12-weke ouderdom nie dieselfde gewig as die Bresse x Ligte Sussex hê nie, maar van die ouderdom af groei hulle baie gou uit,

Die Indian Game x Light Sussex-kruising behoort hoofsaaklik gebruik te word as daar 'n aanvraag vir 'n 4 tot 5 lb. hoender is.

Suiwer Ligte Sussex groei net so vinnig uit soos die Austrolorp x Ligte Sussex-kruisings. Die Sussex het goeie vleiseienskappe en moenie met die Austrolorp gekruis word nie.

Van teelresultate wat van die suiwer Ligte Sussex verkry is, sal Old English Game-, Indian Game- en Bresse-hane, goeie slaghoenders produseer as hulle met Ligte Sussex-henne gepaar word. Dis nuttig om hoenders vir slagdoeleindes te kruis, omdat hulle dan groter lewenskrag het, die eiers beter uitbroei, die kuikens vinnig uitgroei en makliker is om groot te maak. Dis nie voordelig om tweede geslagte te kruis nie, omdat mens net 'n trop baster hoenders met verskillende kleure, liggaamsbou en groottes sal kry, wat heeltemal teen strydig is met die doel wat beoog word met kruising van hoenders.

 

Published

Boerdery in Suid-Afrika 8