Last update: August 15, 2011 03:49:33 PM E-mail Print

 

OUMANSOUTBOS - NUWE LEWE VIR OU LANDE

 

F Jackson

 

 

 

"OP die grootste deel van die koringlande in die winterreëngebiede van Calvinia is koringverbouing nie ekonomies nie. Baie van hierdie lande het jare in onbruik gelê, maar weens die aanplanting van oumansoutbos kan die grond nou weer benut word," se mnr Frikkie Jackson, landbouvoorligter op Calvinia.

Die lae en wisselvallige reënval was van die oorsake vir die onekonomiese verbouing van koring. In ander gebiede, waar die reënval wel voldoende is, plaas die voorkoms van ryp en ongeskikte grondtipes weer 'n beperking op die ekonomiese verbouing van koring.

Weens die lae drakrag van die weiveld in hierdie winterreëngebiede in die somermaande is boere egter afhanklik van stoppellande en kleingraan om hul vee deur die somer te dra. Indien hulle nie lande het nie, sou hulle elke somer groot bedrae aan byvoeding moes bestee.

Baie boere verkies nog steeds om koring te saai, aangesien hulle reken dat dit die mees droogtebestande kleingraan is en boonop in die beter jare die bonus van 'n kontant-oes het. Ander het oorgeslaan na voergrane soos hawer. Dit bly egter 'n duur vorm van voerproduksie en weens die wisselvallige reënval is boere nie altyd verseker van voldoende weiding nie.

Volgens mnr Jackson is wind- en watererosie 'n groot probleem waar lande nie meer bewerk word nie. Die enigste plante wat op 'n natuurlike wyse op hierdie lande vestig, is kraalbos (Galenia africana) , renosterbos (Elytropappus rhinocerotis) en ander minderwaardige plante.

Sommige lande is meer as dertig jaar laas bewerk en nogtans groei daar vandag weinig ander plante, behalwe bogenoemde.

Die ideaal sou wees om hierdie lande permanent onder weidingsgewasse te vestig wat hulself jaarliks hervestig of meerjarig is. Oumansoutbos het homself reeds bewys as geskik vir vestiging as 'n meerjarige permanente weiding in die gebied en derhalwe kan voortgegaan word om boere te oorreed tot die vestiging van oumansoutbos op die mees koste-effektiewe wyse. Terselfdertyd moet daar voortgegaan word om plante te identifiseer wat moontlik beter resultate ten opsigte van aanvaarbaarheid, voedingswaarde en koste-effektiwiteit sal gee, sê mnr Jackson.

Volgens mnr Jackson gaan die Departement van Landbou poog om deur eksperimentele aanplantings vas te stel watter gewasse vir aanplanting op die onderskeie klimaat- en grondkombinasies geskik is.

Die doel van die oumansoutbosprojek is ook om, deur middel van koöperatiewe proewe, norme te bepaal ten opsigte van plantpopulasie, bewerkingspraktyke, opbrengs, bemesting en ander relevante inligting vir die gewasse wat hulself bewys het as geskik vir die herwinning van oulande.

Die koöperatiewe proewe sal terselfdertyd as demonstrasie dien vir vestigingstegnieke en -potensiaal, sê mnr Jackson.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief, No 3, 1993