Last update: April 3, 2012 11:32:07 AM E-mail Print

 

Faktore wat die geboorte- en speenmassa van herfs- en lentegebore lammers beïnvloed

P. G. MARAIS en P. S. PRETORIUS


UITTREKSEL

Ten einde die invloed van faktore te bepaal wat 'n rol speel by geboorte- en speenmassa van lammers, is die data van 2 684 Merino-ooie en hul 2 6 271ammers oor 'n tydperk van ses jaar gedurende herfs- en lentepaarseisoene, ontleed. Lente-eenlinge, tweelinge waarvan die een dood is, en tweelinge is onderskeidelik 0,59 kg, 0,34 en 0,45 kg swaarder tydens geboorte as herfslammers. Die verskil ten gunste van die lenteram- en ooilam is 0,59 kg en 0,66 kg by geboorte. Die geboortemassa van eenling herfs- en lentelammers neem toe met 'n toename in ouderdom van die moeder vanaf twee tot vyf jaar, terwyl hierdie tendens nie by meerlinglammers waarneembaar is nie. Herfseenlinge, tweelinge wat as eenlinge grootgemaak is en tweelinge, is egter onderskeidelik 6,6 kg, 5,9 kg en 4,09 kg swaarder met speentyd as lentelammers. Die verskil ten gunste van die herfsram- en ooilam is 2,5 kg en 4,3 kg op speenstadium. Die speenmassa van eenlingherfs- en lentelammers styg namate die ouderdom van hul moeders van twee tot vyf jaar toeneem, waarna dit weer daal.

 

Summary

FACTORS INFLUENCING BIRTH AND WEANING MASS OF AUTUMN AND SPRING BORN LAMBS

Over the period of six years the breeding records of 2 684 Merino ewes and their 2 627 Iambs were analysed to determine the factors that influence birth and weaning mass of autumn (March-April) and spring (September-October) born Iambs. It was found that single born spring Iambs attained the highest birth mass and the difference of 0,59 kg was highly significant (P<0,01). According to the age of the dam, there was an increase in birth mass of single Iambs with an increase in maternal age from two to five years. The average weaning mass of autumn born single Iambs was superior with 6,6 kg (P < 0,05) to those of spring lambs, 5,9 kg (P < 0,05) for twins born of which one died, and 4,09 kg (P < 0,05) for twins. The difference in weaning mass between ram and ewe Iambs of the distinct lambing seasons was 2,5 kg (P<0,01) and 4,3 kg (P<0,01) in favour of autumn lambs. There was also an increase in weaning mass with an increase in maternal age from two to five years and a decrease following five years of age.

 

Published

Agroanimalia 8(2)