Last update: August 18, 2011 03:10:56 PM E-mail Print

 

Die invloed van voeding op die veseldikte van geneties sterk- en fynwolmerinoskape

P.D. Grobbelaar & D. Wentzel

Landboukollege Grootfontein, Middelburg K.P.

 

Die invloed van hoë en lae peil van voeding (Hp en Lp) op veseldikte van geneties sterk (S) en fynwoldiere (F) is ondersoek. Agt volwasse Merinohamels per groep is onder ingekraalde toestande aangehou. Alle diere is op ‘n verpilde bo-onderhoudsrantsoen (Hp) vir 4 maande aangehou, waarna die diere ewekansig in 4 groepe ingedeel is. Die hoë voedingspeil groepe is op dieselfde verpilde rantsoen (Hp) aangehou. Die Lp groep het ‘n hoë voedingspeil rantsoen bestaande uit 85% kaf, 13,5% lusern en 1,5% ureum ontvang. Na vyf maande op die onderskeie rantsoene was die veseldikte van die geneties sterkwol groep (SHp) 26,7 mikron teenoor die 20,9 mikron van die SLp groep. Dit gee ‘n 21,7% afname in veseldikte op ‘n lae peil van voeding. Die geneties fynwoldiere se veseldikte het van 19,8 mikron vir die FHp groep na 16,0 mikron vir die FLp groep afgeneem (19,2%). Die veseldikte van beide die genetiese groepe het onder goeie voedingstoestande konstant gebly. Hiervolgens blyk dit dat die veseldikte van geneties fynwoldiere in vergelyking met geneties sterkwoldiere relatief minder deur verandering in voedingspeil beïnvloed word.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres