Last update: April 4, 2012 02:37:55 PM E-mail Print

 

Subjektiewe beoordeling en die afleiding van teelwaarde by merinoskape

J. E. NEL, Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, K.P.

 

UITTREKSEL

Gegewens van die Merinostoetery van die Landboukollege Grootfontein is gebruik vir die beraming van fenotipiese en genetiese parameters van en tussen agt bouvorm- en agt woleienskappe wat subjektief beoordeel is volgens die Keurkaart vir Merinoskape (1952). Beramings van die oorerflikhede vir al die eienskappe was deurgaans positief, maar onrealisties hoog in sommige gevalle. Hoogs betekenisvolle fenotipiese korrelasiekoëffisiënte is verkry tussen die verskillende bouvorm- sowel as tussen die verskillende woleienskappe. Beramings van die fenotipiese korrelasiekoëffisiënte tussen ses van die belangrikste subjektief beoordeelde bouvorm- en wol eienskappe en rouwolgewig van 287 tweetand ooie was almal laer as 30 persent. Daar word op gewys dat die Keurkaart vir Merinoskape 'n diskrete skaal verteenwoordig wat nie die vereistes vir normaliteit en die aannames vir variansie-analisemetodes streng nakom nie. As gevolg van die inherente swakhede van subjektiewe beoordeling behoort dit slegs 'n ondergeskikte rol te speel by die merietebepaling van produksie-eienskappe van wolskape.

 

Published

Agroanimalia 2 (4)