Last update: April 3, 2012 10:29:20 AM E-mail Print

 

Indringing van suidwesdoring in die karoo wek kommer

M Vorster 

 

Heelwat klagtes oor die indringing van Suidwesdoring (Prosopis spp) is van boere-organisasies in die noordwestelike dele van die Karoostreek ontvang. Dit het daartoe aanleiding gegee dat ‘n opname gedurende die afgelope jaar gedoen is om die omvang en verspreiding van Suidwesdoring te bepaal.

Die opname het duidelik getoon dat die konsentrasie van besmetting in die noordwestelike gebiede van die Karoostreek voorkom. Die distrikte wat hoofsaaklik swaar besmet is, is Carnarvon (91 400 ha), Kenhardt (33 200 ha), Prieska (29700 ha) en Williston (18000 ha). Ander distrikte wat ook in ‘n mate besmet is, Britstown (8 000 ha), Hopetown (4 500 ha) en Calvinia (2 200 ha), Cradock, Graaff-Reinet, De Aar en Victoria-Wes het baie ligte besmettings. Die totale verspreiding daarvan in die Karoostreek, is ongeveer 187 000 ha en is ‘n duidelike teken dat Suidwesdoring nie meer geïgnoreer kan word nie.

Wat die verspreiding daarvan volgens veldsoorte betref, is die situasie soos volg: vlaktes (87 500 ha), leegtes (56600 ha) waterbane (34 800 ha), rante (6 000 ha) en berge (1 800 ha). Dit bewys die feit dat Suidwesdoring ‘n hoogs aanpasbare plant is en met agterdog bejeën moet word.

In die huidige stadium is 83 500 ha yl versprei, 44 800 ha lig besmet, 33 900 ha besmet en 24 500 ha totaal besmet met Suidwesdoring. Die feit dat dit in die meeste dele nog yl versprei is, maak dit onekonomies om deur middel van lugbespuiting te beheer.

 

 

Alhoewel Suidwesdoring ‘n bedreiging vir natuurlike veld is, veral waar dit onbeheerd versprei, moet dit nie uit die oog verloor word dat dit baie goeie voordele het, veral wat die droër dele van die Karoostreek betref. Dit sal dus onrealisties wees om dit totaal te verban aangesien daar nie eintlik ander plante is wat beide goeie voeding gedurende droogtes aan diere kan verskaf en skaduwee in die somer vir die diere bied nie. Daar moet eerder gepoog word om die verspreiding daarvan (veral die struiktipe) aan bande te Iê deur die oordeelkundige gebruik van die peule as voerbron. Waar Suidwesdoring baie dig voorkom, is die nadele meer as die voordele, en moet dit bestry word.

Van al die bestrydingsmetodes wat reeds deur boere in die praktyk toegepas word, blyk dit dat chemiese bestrydingsmetodes die suksesvolste is. Ander metodes soos die uitkap van saailinge, jong boompies en groot bome tesame met chemiese bestrydingsmetodes, hou ook belofte in. Meganiese metodes het 'n rol te speel waar Suidwesdoring so dig is dat dit eers "oopgemaak" moet word, sodat ander metodes toegepas kan word.

Die Departement is tans besig om 'n paar chemiese onkruiddoders met verskillende konsentrasies op Suidwesdoring in die Kenhardt-distrik te toets.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember