Last update: March 30, 2012 10:49:48 AM E-mail Print

 

Twee goue reëls vir meer lammers

JJ Olivier


Merkwaardige lampersentasies is met beide 'n Afrino- en 'n Merinokudde onder geheel-en-al ekstensiewe toestande op die Carnarvon-proefplaas verlede jaar behaal.

Uit 191 Afrino-ooie wat gepaar is, het 186 gelam en is daar 1 vierling, 5 drielinge, 102 tweelinge en 78 eenlinge verkry.

Die Merinokudde het ook baie goed gevaar deurdat 90% van die ooie wat gepaar is, gelam het en 117% lammers gelewer het.

Mnr. Buks Olivier, Verantwoordelike Beampte van die Carnarvonproefplaas, se hierdie reproduksiesyfers bewys dat goeie lampersentasies selfs onder ekstensiewe toestande gedurende die natuurlike teelseisoen behaal kan word, mits aandag veral aan twee besondere bestuursaspekte gegee word.

Volgens mnr. Olivier, moet daar eerstens toegesien word dat ooie voor paring reeds die minimum gewigsgrens van 36 kg bereik het. In die tweede plek moet ook gesorg word dat ooie voor paring in 'n positiewe gewigsbalans verkeer, dit wil sê hulle moet besig wees om in gewig toe te neem.

Die beginsels geld vir alle ooie wat gepaar moet word, sê hy. Waar die meeste ooie van 3 jaar en ouer wel reeds gemiddeld 36 kg en swaarder weeg, is daar met navorsing op die Carnarvon-proefplaas oor die laaste 20 jaar bevind dat jong tweetand Merino-ooie gemiddeld slegs 30 kg haal.

Hy het verder daarop gewys dat daar van jaar tot jaar 'n geweldige variasie in die gemiddelde liggaamsgewig op dieselfde plaas kan voorkom. So het tweetand Merino-ooie op die Carnarvon-proefplaas in 1964 'n uitstaande gemiddelde liggaamsgewig van 43 kg bereik, wat dramaties verskil het van die gemiddelde van 27 kg in die daaropvolgende jaar.

Ten einde te verseker dat ooie wel die minimum gewigsgrens voor paring bereik, beveel mnr. Olivier aan dat jong ooitjies reeds vanaf speenouderdom gedurende droogtetye 'n energiebyvoeding gegee word. Deur gereeld 'n klein groepie ooie, wat op lukrake wyse gekies is, te weeg, kan vordering maklik gekontroleer word.

Om dan verder 'n styging in liggaamsgewig tydens paartyd te bewerkstellig, behoort die ooie 3 weke vooraf prikkelvoeding te ontvang. Hierdie prikkelvoeding behels 150 g sjokolademielies per skaap per dag gedurende die eerste week en daarna 300 g per skaap per dag. Volgens ondervinding behoort ooie met die behandeling van 2 tot 3 kg in gewig toe te neem.

Die toepassing van hierdie praktyke het meegebring dat van die 191 Afrino- en 400 Merino-ooie wat op die Carnarvon-proefplaas in April verlede jaar gepaar is, 99% en 97% onderskeidelik binne die eerste 3 weke van paring suksesvol gedek is.

Nog 'n belangrike bevinding is dat slegs 6% van die Merinolammers verlede jaar doodgebore is, teenoor 'n gemiddelde van sowat 16% oor die vorige 20 jaar. By die Afrino’s het slegs 4% van die lammers dood aangekom.

Terwyl daar in die verlede gemiddeld 34% tweetand Merino-ooie nie gedek is nie, het die syfer verlede jaar tot 8% gedaal. Mnr. Olivier skryf dit toe aan die feit dat die ooitjies in die geval wel die gewenste minimum gewig van 36 kg voor paring bereik het.

 

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Herfs