Last update: April 3, 2012 10:14:31 AM E-mail Print

 

Uitbouing van die angorabokbedryf

I du T van der Merwe

Voorligtingsbeampte, Jansenville


Interessantheidshalwe kan ter inleiding genoem word dat bokhaarpryse gedurende 1933 tot gemiddeld 6,6 sent per kilogram gedaal het en dat produsente die Regering gesoebat het om die bokhaar te koop vir gebruik in die betonblokke van Port Elizabeth se nuwe hawe.

Ten einde ‘n goeie beeld van bokhaarproduksie in die Republiek van Suid-Afrika te kry, is dit nodig om ‘n statistiese oorsig vanaf 1967 tot 1976 kortliks in tabelvorm weer te gee.

 

Tabel 1 (uitbouing.jpg)

 

Die gegewens van Tabel 1 weerspieël die volgende:

 

Hierdie vordering in die uitbouing van die bedryf, kan grootliks toegeskryf word aan -

 

Vir die tydperk 1972 tot 1974 het die Angorabokgetalle konstant op 0,9 miljoen gebly, waarna dit tot 1,1 miljoen in 1975 gestyg en tans op 1150 000 beraam word. Die stilstand kan grootliks toegeskryf word aan goeie vleispryse, die Veeverminderingskema, die feit dat die vermeerdering van veegetalle 'n geleidelike proses is asook dat vertroue in die bedryf eers weer herstel moes word.

Vir die verdere uitbouing van die bedryf is die volgende van besondere belang:

 

Dat daar werklik ruimte vir verbetering is, blyk uit die feit dat die beste derde Angorabokboere vir die produksiejaar 1974/75 soveel as R5, 83 per kleinvee-eenheid meer wins gemaak het as die swakste derde boere!

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember