Last update: April 3, 2012 09:30:27 AM E-mail Print

 

Veelek vir skape en beeste in suurgrasveld

 F C Hayward


Dit word nie aanbeveel dat dieselfde lek gelyktydig vir sowel skape as beeste gebruik word nie. Die rede hiervoor is dat in so ‘n geval dit me moontlik is om die inname daarvan deur elke betrokke diersoort te bepaal nie. Weens verskillende weigewoontes en behoeftes mag dit gebeur dat of die een of die ander te veel of te min van die lek gaan inneem.

Dieselfde bestanddele kan weliswaar gebruik word vir beide soorte diere, maar die verhouding daarvan in die lek gaan verskil. So byvoorbeeld sal die inname van die lek bepaal word deur die hoeveelheid sout daarin. Die fosforbehoefte van die bees is byvoorbeeld groter as die van die skaap, ensovoorts.

Moontlikhede wat oorweeg kan word om die innames te bepaal is, byvoorbeeld, om die lekbak vir beeste hoër te maak en versperrings voor die lekbak vir skape te plaas sodat die beeste dit nie kan bereik nie.

Die probleem om veelekke te voorsien in moeilik bereikbare terreine, word wel deeglik besef en enige poging in die verband moet die moeite werd wees.

Vir suurgrasveld kan die volgende lekke vir onderskeidelik skape en beeste oorweeg word:

 

Skape                                              Beeste

Mieliemeel 10 kg                                 Vismeel 20 kg

Vismeel 15 kg                                    Lusernmeel 30 kg

Lusernmeel 35 kg                               Melasse 5 kg

Melasse 10 kg                                    Fosfaat 20 kg

Fosfaat 10 kg                                    Sout 25 kg

Sout 20 kg

 

Die inname moet met die soutkonsentrasie beheer word. In die geval van skape moet die inname ongeveer 100 gm/dag/skaap wees terwyl dit 454 gm/dag/bees moet wees. 

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie 1977