Last update: April 4, 2012 02:40:03 PM E-mail Print

 

DIE ROL VAN FEKUNDITEIT BY VERHOOGDE LAMSVLEISPRODUKSIE

P. S. PRETORIUS, Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, Kaapprovinsie

 

UITTREKSEL

Enkel- en tweeling Dorper- en Duitse Merino x Dorperlammers is vergelyk in die produksie van vleis onder intensiewe voedingstoestande. Enkellammers het swaarder geweeg by geboorte, 'n hoër groeitempo gehandhaaf en slaggewig op 'n jonger ouderdom as tweelinglammers bereik. Tweelinge het egter net sulke goeie karkasse ten opsigte van beide vleisbouvorm en gehalte geproduseer. Duitse Merino x Dorperlammers het 'n beter gehalte slaglamkarkas as Dorperlammers gelewer. Bereken op 'n basis van 'n ooi-lam eenheid, is vleis in die geval van tweelinglammers 30 persent meer doeltreffend as in die geval van enkellammers geproduseer en dit ondanks die feit dat hulle 40 persent meer voer gevreet het. Deur van kruisteling gebruik te maak, is die doeltreffendheid van vleisproduksie by tweelinge met 'n verdere 10 persent verhoog.

 

Published

Agroanimalia 2(1)