Last update: March 30, 2012 01:43:03 PM E-mail Print

 

Vertikale verhoging van wolskaapproduksie in besproeiingsgebied

AG Bezuidenhout 


Belowende resultate is met intensiewe Merinoskaapproduksie op besproeide lusernweidings behaal.

Mnr André Bezuidenhout, Verantwoordelike beampte van die Cradockproefplaas, is besig om optimale produksie met Merinoskape op lusernweidings te ondersoek. Hy sê dat die beweiding van besproeide lusern lonend blyk te wees vir boere in die Visriviervallei.

As gevolg van die seisoenale groeipatroon van lusern kan dit nie dwarsdeur die jaar benut word nie. Derhalwe moet 'n alternatief gedurende die wintermaande gevind word. Kleingraanweidings skakel hier baie goed in aangesien dit ook 'n hoë voedingswaarde het, sê hy. Koringvariëteit Scheepers 69 word as kleingraanweiding in die proef gebruik.

Die lusern is op twee verskillende groeistadia bewei, naamlik op 10 % blomstadium (na 4 weke hergroei) en op 15 tot 20 cm groeihoogte (na 2 weke hergroei). Ten spyte van die feit dat daar 'n hoër totale droë materiaal produksie op die 10 % blomstadium was, is beter benutting op die 15 tot 20 cm groeihoogte verkry. Mnr Bezuidenhout sê verduideliking hiervoor was dat daar by lusern wat gedurende die blomstadium bewei word, baie materiaal verlore gaan as gevolg van lusern wat deur skape platgetrap word en stingels wat oorbly as gevolg van selektiewe beweiding.

Gedurende die groeiseisoen het lusernweidings op 'n 10 % blomstadium 52 skape per hektaar gedra, terwyl 57 skape op weidings in 'n stand van, 15 tot 20 cm groeihoogte aangehou is.

Met een lamseisoen per jaar het drakragpeile vir ooie met lammers gedaal tot 22 per hektaar op 10 % blomstadium en 27 per hektaar op 15 tot 20 cm groeihoogte gedurende die groeiseisoen van lusern.

Na speen (100 dae) is tot 60 lammers per hektaar per groeiseisoen op 10 % blomstadium aangehou, en tot 77 lammers per hektaar per groeiseisoen op 15 tot 20 cm hoogte. Wintergraanweiding is bewei teen gemiddeld 37 ooie per hektaar per 5 weidingsmaande.

Op 'n lusern- winterweidingkombinasie kan 'n gemiddelde jaarlikse drakragpeil van 20 tot 30 ooie met lammers per hektaar besproeiingsgrond gehandhaaf word.

As gevolg van die hoer voedingswaarde van 15 tot 20 cm groeihoogte lusern, is tot 1 kg meer ruwol per skaar per jaar as op die 10 % blomstadium verkry. Wolproduksie op 15 tot 20 cm groeihoogte was gemiddeld 9,5 kg per ooi per jaar. Mnr. Bezuidenhout het bygevoeg dat die ooie ook nog 'n lam grootgemaak het.

Proefskape wat vir hierdie proewe gebruik is, is afkomstig uit die Merinokudde van die Landboukollege Grootfontein waar hulle in ekstensiewe veldtoestande 'n gemiddelde wolproduksie van 6,5 kg per ooi per jaar gelewer het.

As alternatief vir kleingraanweiding kan ooie ook in voerkrale oorwinter word.

Mnr Bezuidenhout meen dat goeie resultate met die beweiding van lusern behaal kan word indien die regte bestuurspraktyke toegepas word.

Hy het enkele belangrike bestuurspraktyke wat kan bydra tot optimale produksie genoem:

Daar moet genoeg klein kampies wees sodat skare die lusern binne 7 dae kan skoonvreet waarna die aangewese besproeiings en, indien nodig, bemesting toegedien moet word.

Kleiner kampe vergemaklik ook bestuur gedurende lamtyd.

Wanneer lusern gedurende die 15 tot 20 cm hoogte bewei word, moet dit ten minste een keer gedurende die groeiseisoen gelaat word tot blomstadium om wortelreserwes op te bou.

Lusern moet nie gedurende die wintermaande bewei word nie.

Aangesien weidings onder optimale benutting nie voldoende energie aan reproduserende ooie verskaf nie, moet energie gedurende die laaste 6 weke van dragtigheid en laktasie aangevul word.

 

Published

Karoo Streeksnuusbrief Winter