Last update: August 18, 2011 10:59:18 AM E-mail Print

 

DIE VERWANTSKAP TUSSEN KLEIBERVERHOUDING EN VOEROMSET BY TWEE WOLDRAENDE SKAAPRASSE

M.A. Badenhorst & P.A. Schlebusch

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, 5900

 

Die doel van die ondersoek was om die geskiktheid van die Kleiberverhouding (Gemiddelde daaglikse toename / metaboliese massa) as doeltreffendheidsmaatstaf by twee woldraende skaaprasse te ondersoek. Vyftien Afrino- en 25 Merinoramme is vanaf speenouderdom in individuele hokke op 'n hoë voedingpeil gevoer, en massatoename en voerinname is weekliks gemonitor. Die verwantskap tussen die Kleiberverhouding, GDT en voeromset is vir twee periodes, nl. 5 - 7 en 10 - 12 maande ouderdom bepaal.

Gedurende die periode van 5 - 7 maande is korrelasies van -0.878 en -0.886 tussen die Kleiberverhouding en voeromset by die Afrino en Merino onderskeidelik gevind. Die ooreenstemmende korrelasies vir die periode van 10 - 12 maande was -0.879 en -0.905. Die korrelasies tussen GDT en voeromset vir die eerste periode was -0.710 en -0.705 vir Afrino's en Merino's onderskeidelik, terwyl die korrelasies vir die tweede periode -0.912 en -0.891 was. Uit die voorafgaande blyk dit dat daar 'n hoë positiewe verwantskap tussen die Kleiberverhouding en voeromset by albei rasse bestaan; dat die Kleiberverhouding voeromset op 'n vroeër stadium akkurater as GDT voorspel en dat daar geen verskille tussen die twee rasse ten opsigte van die verwantskap tussen die Kleiberverhouding en voeromset bestaan nie.

 

Published

Handleiding 29ste SAVDP-kongres, Stellenbosch, 27-29 Maart L4.11.