Last update: April 4, 2012 02:58:27 PM E-mail Print

 

Die kartel- tot veseldikteverhouding van merinowol met spesiale verwysing na die Duerden-standaarde

T. J. KRUGER

Suid-Afrikaanse Vagtoetssentrum


UITTREKSEL

Geslags-, ouderdoms- en kuddeverskille het die verhouding van getal kartels per duim tot veseldikte van Merinowol, afkomstig van 2839 ram- en 3200 ooiwolmonsters, betekenisvol beïnvloed. Hiervolgens is dit duidelik dat die getal kartels per duim, aan die hand van die Duerden-standaarde, nie in aIle omstandighede as 'n betroubare maatstaf gebruik kan word vir die beraming van Merinowol se veseldikte of spintelling nie.

 

Published

Agroanimalia 1(3)