Last update: August 18, 2011 02:19:18 PM E-mail Print

Evaluasie van kasjmierproduserende bokke se veseleienskappe

A W D KOTZe, G J DELPORT

N I V S MIDDELBURG K P 

 

Die doel van die studie is om die veseleienskappe van Australiese Feralbokke (FF) en Boerbok X Feralkruisings (BF) te vergelyk. Daar is gepoog om norme van kasjmiereienskappe in die R S A beskikbaar te stel en die potensiaal van die inheemse bokrasse te ondersoek. 29 FF (5 ramme en 24 ooie) is in 1983 vanaf Australië na Suid-Afrika ingevoer. Van die FF ramme is ook met Boerbokooie (BB) gepaar om BF te lewer. Kasjmiermonsters (112) van die 1986 skeersel is in die evaluasie gebruik. Kleinste kwadraat korreksies is vir geslag en geboortejaar aangebring. Die BF het meer kasjmier gelewer, alhoewel die verskil nie betekenisvol was nie. Die kwaliteit van die kasjmier het ook nie betekenisvol verskil nie. Die veseldikte is egter volgens internasionale kasjmierstandaarde in beide groepe onaanvaarbaar hoog. Die variasie in veseldikte binne beide groepe skep egter die moontlikheid vir In verlaging in veseldikte wat In verbetering in die kwaliteit Kasjmier tot gevolg sal hê.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres