Last update: April 3, 2012 01:49:29 PM E-mail Print

 

DORPERS AS DOELTREFFENDE VLEISPRODUSEERDERS

P.G. Marais, Landboukollege Grootfontein, Middelburg K P 


Aangesien intensivering in die kleinveebedryf vandag wye belangstelling geniet en vleisinkomste, wat die hoofbron van inkomste uit ‘n Dorperboerdery-onderneming is, deur die groeisnelheid van die lam, aantal lammers wat bemark word en die gehalte van die karkas wat geproduseer word, bepaal word, moet daar krities na die doeltreffendheid van In ras gekyk word.

In ‘n proef wat oor ‘n tydperk van drie jaar met 502 ooie te Landboukollege Grootfontein uitgevoer is, is gevind dat gemiddeld 98,0% van die totale aantal ooie bronstigheid getoon het. Tweetandooie het 97,1% bronstigheid getoon. Van die totale getal ooie het gemiddeld 91,4 % gelam. Die persentasie wat by tweetandooie gelam het, was gemiddeld 88,3%. Die lampersentasie, uitgedruk as die aantal lammers lewend gebore ten opsigte van aantal ooie beskikbaar vir paring, was gemiddeld 147,00/0. In die geval van tweetandooie was dit gemiddeld 129,7%. Die totale gemiddelde speenlampersentasie, dit wil sê die aantal lammers gespeen ten opsigte van die aantal ooie beskikbaar vir paring, was 143, 8% en die by tweetandooie 126, 9%. Die gemiddelde massa lam gespeen per ooi van ooie beskikbaar vir paring, was 46.0 kg.

Hieruit is dit dus duidelik dat Dorperooie ‘n hoë reproduksievermoë besit en dat speenmassa ‘n baie belangrike rol by die bepaling van ooiproduktiwiteit speel. Die aantal lammers (veral tweelingproduksie) wat tot by speentyd oorleef, bly egter die belangrikste faktor wat ooiproduktiwiteit, in terme van massa lam gespeen per ooi beskikbaar, bepaal.

 

Published

Karoo Streeksnuusbrief Desember