Last update: April 4, 2012 12:14:12 PM E-mail Print

 

DIE INVLOED VAN VOGINHOUD OP DIE DROë MATERIAAL INNAME EN VERTEERBAARHEID VAN DORINGLOSE TURKSVYBLAAIE

I. L. TERBLANCHE, A. M. MULDER en J. W. ROSSOUW,.

Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, Kaap


UITTREKSEL

Die droog van turksvyblaaie het 'n betekenisvolle verhoging in droë materiaal inname van Merino-hamels veroorsaak naamlik 345,7; 396,1 en 507,1 g per skaap per dag op die vars (89,8% vog), verlepte (72,4% vog) en droë turksvyblaaie (12,1% vog) onderskeidelik. Daar was betekenisvolle positiewe korrelasies tussen droë materiaal innames en die droë materiaal inhoud by vars en verlepte turksvyblaaie en tussen droë materiaal inname en totale water innames by al drie behandelings.

Drinkwater- en totale water innames per skaap per dag was onderskeidelik 27,8 ml en 2957,6 ml op vars, 343,3 ml en 1481,6 ml op verlepte, en 1677,9 en 2036,7 ml op droë turksvyblaaie. Die verhouding van droë materiaal innames tot totale water innames was 1 : 8, 1 : 3 en 1 : 4 op die vars, verlepte en droë turksvyblaaie onderskeidelik.

Die laer droë materiaal innames op turksvyblaaie met 'n hoër voginhoud kan toegeskryf word aan 'n groter "lywigheid" en slegs in die geval van vars blaaie moontlik aan versadigde waterbehoeftes.

Die TVV van vars, verlepte en droë turksvyblaaie was 64,7; 62,1 en 58,4 persent onderskeidelik. Die ooreenstemmende TVV -innames was 225, 246 en 290 g per skaap per dag. Veranderings in liggaamsgewig was onderskeidelik -0,62; -0,51 en -0,23 kg per skaap per week. Dit word aanbeveel dat turksvyblaaie in 'n gedroogde vorm as droogtevoer gebruik word.

 

Published

Agroanimalia 3 (2)