Last update: April 3, 2012 10:43:45 AM E-mail Print

 

WILDBOERDERY BETREE NUWE ERA IN KAROO

HR Becker 


Wild, veral Springbokke, wat vroeër met die intensifisering van skaapboerdery in die Karoo, in 'n groot mate uitgeroei is, se getalle is besig om toe te neem. Op verskeie plase word wild toegelaat om aan te teel, nie alleen om estetiese redes nie, maar ook vir kommersiële doeleindes.

Ten einde goeie gehalte vleis te kan lewer, word gereelde besoek deur 'n veearts wat die karkasse ondersoek en vir gebruik goedkeur, gedoen. Die wild wat geskiet is, is hoofsaaklik vir uitvoer bedoel en veral Frankryk bied 'n goeie mark vir wildsvleis. Die afgelope seisoen is R1, 00 per kilogram karkasmassa aan die boer betaal, maar R2, 00 per bok word vir kostes verbonde aan die jag, verhaal. Wildboerdery word deur die boer as winsgewend beskou.

Die vraag ontstaan in watter mate die vermeerdering van wildgetalle die weiveld sal beïnvloed. Dit word beweer dat die wildgetalle in die Verenigde State van Amerika voor die koms van die Blanke, tot soveel as twee en 'n half keer die van die huidige veegetalle beloop het, in grootvee-eenhede bereken. Ten spyte daarvan het die plantegroei beter vertoon as wat nou die geval is. In die Republiek van Suid-Afrika is gegewens oor die wildbevolking moeilik bekombaar, maar volgens algemene inligting was die getalle groot.

Die algemene menings dat veldagteruitgang nie so opvallend was met die groot wildbevolking nie, kan onder andere toegeskryf word aan die trekgewoontes van wild en die beskikbaarheid van suipings. Watervoorsiening was byvoorbeeld vroeër beperk tot oppervlaktewaters soos fonteine, panne, ensovoorts. Gedurende droë periodes het die wild getrek en die veld is 'n rus- en herstelkans gebied, veral wanneer ligte reënbuie groei bevorder het, maar nie suipings voorsien het nie.

Die effek van volgehoue wildgetalle op weiveld regverdig grondige ondersoek, aangesien weiveld dan normaalweg geen rusperiode ontvang nie. In hierdie verband behoort insiggewende gegewens oor weiveld na verloop van jare beskikbaar te kom. In die Voorligtingswyk Victoria-Wes is byvoorbeeld In plaas waar plantopnames gedurende die afgelope vier jaar gedoen is. Die opnamekamp is nou in ‘n wildkamp omskep en met volgehoue opnames en rekordhouding, word voorsien dat interessante gegewens in die toekoms beskikbaar sal kom.

Dit is dug duidelik dat wild 'n groter rol in die boerdery gaan speel. Aangesien wildboerdery onder ingekampte toestande egter baie oordeelkundige bestuur vereis, sal daarteen gewaak moet word dat dit nie ten koste van ons groot bate - die natuurlike weiveld - geskied nie.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember