Last update: April 3, 2012 02:52:33 PM E-mail Print

 

WISSELWEIDING MET WILD

I.J. v.d. Merwe, Laingsburg

 

Waar met wild geboer word, word die wild gewoonlik jaar in en jaar uit in dieselfde kamp aangehou en die kanse om sodanige kampe uit te trap, is hoog.

Wisselweiding met wild kan egter redelik suksesvol toegepas word. Gestel ‘n boer het drie kampe A, B en C waarin hy met wild kan of wil boer. Indien die wild byvoorbeeld in Kamp A is en die drie kampe grens aanmekaar, dan kan die volgende metode aangewend word om die wild vanaf Kamp A na Kamp B te skuif en vanaf B na C.

Eerstens moet die kamp waarheen die wild geskuif gaan word, vir ‘n aansienlike tyd gespaar word, met ander woorde, die veld anderkant die heining moet vir die wild aanloklik word. Wanneer Kamp B dan so gespaar is, kan die heining tussen kampe A en B vir ‘n afstand van 100 tot 200 meter losgemaak word van die lynpale en dan platgedruk word. Klippe word op die sparre gepak om die heining mooi plat te laat lê.

Die wild in die kamp word ongesteurd gelaat:hulle sal self mettertyd oor die platgedrukte heining in Kamp B ingaan. As die wild almal na Kamp B deurgetrek het, dit wil sê so na verloop van 10 tot 14 dae, kan die platgedrukte heining opgetel word. Sorg moet gedra word dat die wild nie skrik of agterdogtig raak nie, want dan vlug hulle weer terug na hul ou kamp.

Die beste resultate word met ‘n  gunstige wind verkry, met ander woorde, ‘n wind wat vanaf B in die rigting van A waai. Aangesien die diere geneig is om wind-op te beweeg, dus weg van die platgedrukte heining af, is die kanse dan beter dat hulle nie na hul ou kamp terug sal gaan nie. Die platgedrukte heining moet ook uit die rigting van Kamp A genader word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember