Last update: August 18, 2011 03:14:46 PM E-mail Print

 

Die invloed van voeding op wolproduksie en woleienskappe van geneties sterkwolmerinoskape

P.D. Grobbelaar en D.Wentzel

Landboukollege Grootfontein, Middelburg K.P.

 

Vyf en dertig volwasse sterkwolmerinoskape is in 5 groepe van 7 elk ingedeel. Groep 1 is vir 12 maande op ‘n lae peil van voeding aangehou, terwyl groep 2 vir 12 maande ‘n hoë peil voeding ontvang het. Groepe 3, 4 en 5 is op verskillende groeistadiums van die wol vir 6 weke op ‘n lae peil van voeding aangehou ten einde tenger wol te produseer. Die lae voedingspeil groep se liggaamsmassa is konstant op ongeveer 30 kg gehou terwyl die hoë voedingspeil groep se massa toegeneem het na 66 kg. Ruwolproduksie van hierdie genoemde groepe was 3,2 en 9,1kg en veseldikte 17,5 en 24,6 mikron onderskeidelik. Swak voeding het ook stapellengte met 21,3% en reguitlengte met 11,1% laat afneem terwyl kartelfrekwensie met ongeveer 40% toegeneem het. Volgens die voorkoms van die breek (tenger) punt in die stapel het groep 4 met die breek in die middel van die stapel die meeste nadelige verwerkingseienskappe getoon. 

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres