Last update: April 4, 2012 08:03:53 AM E-mail Print

 

WOLTEGNOLOGIESE NAVORSING IN DIE KAROOSTREEK

J.J. Venter 

 

 

Wolnavorsing aan die Navorsingsinstituut van die Karoostreek is hoofsaaklik daarop toegespits om produksie te verhoog en die gehalte van wol te verbeter ten einde te verseker dat dit aan die vereistes van die fabrikant sal voldoen.

Ter uitvoering van hierdie doel is drie Sleutelprogramme opgestel waaronder verskeie skakelprojekte ressorteer.

 

Sleutelprogram 1: Gehaltenorme vir wol

Die doel van hierdie navorsing is om sekere objektief bepaalbare fisiese en chemiese gehaltenorme vir wol neer te lê. Dit is veral ten opsigte van die voortreflike en belangrike eienskappe wat die bruikbaarheid en geskiktheid van wol as tekstielvesel bepaal soos byvoorbeeld veseldikte , vesellengte, aard van karteling, treksterkte, saamdrukbaarheid en verviltingsvermoë.

 

Sleutelprogram 2 : Die voorkoms en oorsake van gehalte-afwykings bv wol

Die doel van hierdie ondersoeke is om 'n studie te maak van die voorkoms en oorsake van gehalte-afwykings by wol onder ekstensiewe boerderytoestande. Hierdie studie behels onder meer die rol wat faktore soos voeding, omgewing en klimaat, ouderdom, geslag, tipe, ensovoorts speel.

 

Sleutelprogram 3 : Uitskakeling van gehalte afwykings

Met hierdie sleutelprogram word beoog om verskillende moontlikhede te ondersoek waar. volgens gehalte-afwykings by wol uitgeskakel kan word. Aandag word veral geskenk aan reeds geïdentifiseerde gehalte-afwykings soos byvoorbeeld 'n abnormale verviltingsvermoë en die verwering van wol. Beide het aansienlike veselverliese in die vorm van uitkamsels in die verwerkingsprosesse tot gevolg.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie