Last update: August 17, 2011 02:46:10 PM E-mail Print

 

DIE ENERGIEBEHOEFTES VAN ANGORABOKKE

 

M.J. Herselman, W.A. Smith* & P.G. Marais

Landboukollege Grootfontein, P/sak X529, Middelburg, KP, 5900

* Dept. Veekunde, Universiteit Stellenbosch, 7600

 

 

Geen inligting oor die energiebehoeftes van die Angorabok is bekend nie en gevolglik is 'n studie onderdeem om die energiebehoeftes van Angorabokke vir onderhoud, groei en haarproduksie te kwantifiseer. Hiervoor is 39 ooibokkies in groeistudies, op twee rantsoene, vanaf geboorte tot eenjaarouderdom aangehou. Agtien Angorabokkapaters van vergelykbare ouderdom is gebruik om die twee proefrantsoene te evalueer. Die ME-konsentrasies van Rantsoene 1 en 2 was onderskeidelik 11.61 en 8.96 MJ/kg terwyl die TRP-inhoud van die twee rantsoene onderskeidelik 18.07 en 13.66% was. Energiebehoeftes vir onderhoud, groei en ruhaarproduksie is onderskeidelik op 432.14 kJ/W0.75/dag, 31.9 kJ/g en 136.8 kJ/g volgens meervoudige regressiemetodes beraam. Onderhoudsenergiebehoeftes, volgens definisie,  sluit ook haarproduksie by onderhoud in. Alhoewel nie noodwendig fisiologies interpreteerbaar nie, is hierdie waardes tog 'n aanduiding dat haarproduksie op 'n massabasis meer energie as groei  vereis.  Verskeie ander  regressiekoëffisiënte wat in hierdie studie verkry is, bevestig die hipotese dat die verandering wat in die intermediêre metabolisme plaasvind om haarproduksie te verhoog, die energiemetabolismeproses ondoeltreffender maak.

 

Published

Handleiding 30ste SAVDP-kongres