Last update: August 17, 2011 01:31:31 PM E-mail Print

 

BESTUURSBESLUITNEMING TYDENS RAMPDROOGTES

 

M.J. Herselman

Landboukollege Grootfontein

 

Droogte is 'n algmene veskynsel in die grootste deel van die tradisionele Angoragebied. Rampdroogtes kom ook van tyd tot tyd voor en dit is juis besluite tydens hierdie toestande geneem word, wat gewoonlik bepalend is ten opsigte van die finansiële oorlewing van die Angorabokboer. Gevorderde rekenaartegnolie stel ons egter vandag instaat om die ekonomiese implikasies van genoemde besluite vooraf te kan voorspel en die beste opsie te kies.

Vir hierdie doel het die Diereproduksie-afdeling te Grootfontein 'n rekenaar-model ontwikkel, wat verskillende moonlike bestuursopsies onder rampdroogtetoestande evalueer. Die ekonomiese en ander gevolge van die droogte op die boerdery word vir die droogte-tydperk asook die daaropvolgende nege jaar beraam met die veronderstelling dat die jare daarna normaal is. Aspekte wat in die evaluasie in ag geneem word sluit onder andere die volgende in:

Om die model te gebruik, moet sekere inligting ten opsigte van die boer ingevoer word soos onder andere veegetalle en produksienorme. Nadat hierdie inligting ingevoer is kan 'n oneindige moontlike bestuursopsies wat tydens die droogte oorweeg kan word, bereken word. Die model sal elke keer dat 'n opsie uitgevoer word dan die ekonomiese implikasies daarvan kwantifiseer. Vrae wat kan gevra word, sluit onder andere die volgende in:

Vir elkeen van bogenoemde en nog baie ander vrae kan die kort- sowel as langtermyn implikasie bereken word om sodoende die boer in staat te stel om beter besluite te neem.

Om meer duidelikheid aan die model te verleen kan na die voorbeeld gekyk word waar die volgende twee opsies oorweeg word:

 

Published

The Angora Goat and Mohair Journal 33, 23