Last update: August 16, 2011 01:42:25 PM E-mail Print

 

GARINGBOOM (AGAVE AMERICANA) AS KLEINVEEVOEDING: SUPLEMENTêRE EFFEK OP VER­TEERBAARHEID VAN ANDER RANTSOENKOMPONENTE

 

J H HOON, M J HERSELMAN & B R KING

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

In die praktyk word die bewering gemaak dat garingboom 'n supplementêre effek op die verteerbaarheid van ander voere het. Om hierdie bewering te toets is 'n verteringstudie op die volgende rantsoene uitgevoer: Garingboom (1), Ruvoerpil (70% Koringstrooi, 23.7% Lusern, 5% Melasse en 1.3% ureum) (2), Ruvoerpil + Garingboom (3), Sjokolademielies (4) en Sjokolademielies + Garingboom (5). Alle voer is op 'n ad lib basis verskaf. Om die effek van garingboom op die verteerbaarheid van laegraadse voer te ondersoek, is 'n lineêre regressie met ME-waarde van voer (soos vir elke dier van behandelings 1, 2 en 3, beraam) as afhanklike veranderlike en persentasie laegraadse voer ingeneem as onafhanklike veranderlike, op die data gepas. Die volgende verwantskap is verkry: ME (MJ/kg)  = 9.1471 - 0.0373 Ruvoerpil (%). Die r2-waarde was 0.9586 en beteken dat 95.8% van die variasie wat in ME-konsentrasie van ingeneemde voer voorgekom het, verklaar kon word deur innameverskille van die onderskeie komponente. Om die effek van garingboom op die verteerbaarheid van kragvoer te ondersoek, is 'n soortgelyke benadering as met ruvoer, met die data van behandelings 1, 4 en 5, gevolg en die volgende verwantskap is verkry: ME (MJ/kg)  = 9.1794 + 0.0448 Sjokolademielies (%). Volgens die r2 van 0.9821 kon 98.2% van die variasie wat in ME-konsentrasie van ingeneemde voer voorgekom het, verklaar word deur innameverskille van die onderskeie komponente. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat garingboom geen supplementêre effek op die verteerbaarheid van ruvoer of kragvoer het nie omdat bykans alle variasie in ME konsentrasie deur verskille in komponentinname veroorsaak is.

 

Published

Proc. S.A. Soc. Anim. Prod. 31