Last update: August 16, 2011 11:39:15 AM E-mail Print

 

DIE BYNIERAKTIWITEIT VAN VYF KLEINVEERASSE SOOS BEPAAL M.B.V. DIE INSULIENSTIMULASIETOETS.

 

M J HERSELMAN, B R KING & ANNALIDA VAN LOGGERENBERG

Lanboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Hoë veselproduserende kleinveerasse is gewoonlik minder gehard as rasse met 'n laer veselproduksiefunksie. Om hierdie waarneming te verklaar, word hipoteties beweer dat verhoogde veselproduksie die gevolg van 'n verlaagde aktiwiteit van die bynierkorteks is. Die verlaagde afskeiding van kortisol deur die bynierkorteks gee gevolglik aanleiding tot 'n veranderde intermediêre metabolisme, wat veroorsaak dat diere minder gehard is. Die insulienstimulasietoets is 'n kliniese toets wat gebruik word om wanfunksies van die bynier by mense te toets. Die toets berus op die beginsel dat die binne-aarse toediening van insulien bloedglukose binne 15 tot 30 minute drasties verlaag. In mense met 'n normale bynierfunksie stimuleer hierdie val in bloedglukose die afskeiding van kortisol om sodoende bloedglukosevlakke te herstel. By individue met 'n onderaktiewe bynierfunksie is die herstel van bloedglukose baie stadiger as in normale individue.

 

Die insulienstimulasietoets is vervolgens gebruik om te bepaal of verskille in bynieraktiwiteit van vyf verskillende kleinveerasse, naamlik die Merino, Dohnemerino, Afrino, Dorper en Namakwa-Afrikaner voorkom. By 16 tien-maande-oue diere van elke ras is 0.1 I.E. insulien/kg binne-aars toegedien. Bloedmonsters is 0, 15, 30, 60, 90, 120 en 150 minute na die toediening van die insulien geneem. Betekenisvolle (P<0.01) rasverskille in bloedglukosevlakke is oor die hele periode verkry maar die tydsverloop vir glukose om na normaal terug te keer het nie tussen rasse verskil nie. Betekenisvolle (P<0.05) rasverskille het egter ook in die kortisolvlakke tydens die tydperk van verlaagde bloedglukosevlakke voorgekom. Die laagste bloedglukose- en bloedkortisolvlakke is elke keer by die hoë veselproduserende rasse waargeneem. Hierdie resultate bevestig die hipotese dat verhoogde veselproduksie met 'n verlaagde bynieraktiwiteit verband hou.


 

Published

Handleiding 37ste SAVDP-kongres