Last update: August 16, 2011 12:21:50 PM E-mail Print

 

DIE EFFEK VAN KOUESTRES OP BLOEDGLUKOSEVLAKKE VAN VYF KLEINVEERASSE

 

M J HERSELMAN & B R KING

Lanboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Kouevrektes kom hoofsaaklik voor by kleinveerasse met 'n hoë veselproduksiepotensiaal. Om hierdie verskynsel te verklaar, word hipoteties beweer dat verhoogde veselproduksie die gevolg van 'n verlaagde aktiwiteit van die bynierkorteks is. Die verlaagde afskeiding van kortisol deur die bynierkorteks gee gevolglik aanleiding tot 'n veranderde intermediëre metabolisme, wat veroorsaak dat diere minder gehard is. Een van die hooffunksies van kortisol is die regulering van bloedglukose deur die bevordering van glukoneogenese. Hierdie proses is veral belangrik wanneer 'n dier aan strestoestande onderwerp word. Om te bepaal of die gevolge van lae bynieraktiwiteit in bloedglukosevlakke van hoë veselproduserende kleinveerasse gemanifesteer word, is 'n studie uitgevoer waarin bloedglukosevlakke van diere tydens kouestres gemonitor is.

In die studie is vyf kleinveerasse, met verskillende veselproduksiepotensiale, naamlik die Merino, Dohne-merino, Afrino, Dorper en Namakwa-Afrikaner gebruik. Sestien nege-maande-oue diere van elke ras is vir 'n periode van 36 uur aan koue toestande blootgestel. Bloedmonsters is op 0, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 en 36 uur na die aanvang van die behandeling  vir glukosebepalings geneem. Betekenisvolle rasverskille (P<0.01) in bloedglukosevlakke is verkry. Korrelasies van -0.592, -0,458 en -0.400  (P<0.01) is tussen veselproduksiepotensiaal (kg vesel/W0.75) en bloedglukosevlakke (mmol/l) oor onderskeidelik die eerste 6, 18 en 36 uur waargeneem. Hierdie resultate bevestig dat verhoogde veselproduksie aan 'n veranderde glukosemetabolisme gekoppel is en in ooreenstemming met die gevolge van 'n verlaagde bynieraktiwiteit is.

 

Published

Handleiding 37ste SAVDP-kongres