Last update: August 16, 2011 01:44:45 PM E-mail Print

 

GARINGBOOM (AGAVE AMERICANA) AS KLEINVEEVOEDING: VOEDINGSWAARDE VAN DIE VERSKILLENDE DELE VAN DIE BLAAR

 

J H Hoon, M J Herselman & B R King

Landboukollege Grootfontein, Middelburg KP, 5900

E-pos: janh@gfn.agric.za

 

Daar word algemeen aanvaar dat die boonste gedeelte van die garingboomblaar van geen waarde vir dierevoeding is nie, en dat slegs die onderste twee-derdes gevoer kan word. Ontledings het egter aangetoon dat daar wel chemiese verskille tussen die punt en basisgedeelte voorkom, maar dat die punt hiervolgens die mees voedsame gedeelte is. Ten einde hierdie teenstrydighede uit die weg te ruim, is die inname en voedingswaarde van die verskillende dele van die blaar bepaal. Vier-en-twintig Dorperhamels is op 'n gestratifiseerde massabasis in vier groepe van ses diere elk ingedeel. Die basis, middel, punt, asook 'n N-verrykte basis (basis + 1.7% ureum), is afsonderlik as voedingsbehandelings in 'n verteringstudie gebruik. Chemiese ontledings van die verskillende dele het aangetoon dat die droë materiaalinhoud (DM) van die punt die hoogste was (13,42%), gevolg deur die middel (8.96%), die N-verrykte basis (8.40%) en die basis (7.30%). Op 'n DM-basis was die ruproteïeninhoud (RP) van die N-verrykte basis die hoogste (7.5%), gevolg deur die punt (6.63%), die middel (4.75%) en dan die basis (3.69%). Die punt het egter die meeste ruvesel bevat (9.02%), gevolg deur die basis (8.99%), die middel (8.60%) en dan die N-verrykte basis (8.47%). Hieruit blyk dit dat die voedingswaarde van die punt, in terme van DM- en RP-inhoud, die hoogste is. Die droë materiaalinname van die punt (668 g/dag) was ook betekenisvol (p<0.01) hoër as die van die middel (431 g/dag), N-verrykte basis (337 g/dag) en basis (276 g/dag), terwyl daar ook betekenisvolle verskille (P<0.05) tussen die inname van die middel en basis was. Hierdie resultate bevestig die vorige bevinding dat die punt die hoogste voedingswaarde het en ook die smaaklikste deel van die garingboomblaar is.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres