Last update: August 16, 2011 01:39:46 PM E-mail Print

 

GARINGBOOM (AGAVE AMERICANA) AS KLEINVEEVOEDING: SUPPLEMENTêRE EFFEK OP GROEI

 

J H Hoon, M J Herselman & B R King

Landboukollege Grootfontein, Middelburg KP, 5900

 

'n Groeistudie is uitgevoer om die invloed van garingboom, aanvullend tot krag- en ruvoere, op die groei van Dorperlammers te bepaal. Ag-en-veertig Dorperlammers is ewekansig in vier groepe van 12 diere elk ingedeel en aan die volgende voedingsbehandelings onderwerp: Groep A - sub-onderhoudspil (70% koringstrooi + 23.7% lusern + 5% melasse + 1.3% ureum), Groep B – garingboom aanvullend tot sub-onderhoudspil, Groep C - sjokolademielies en Groep D garingboom aanvullend tot sjokolademielies. Alle voer is op 'n ad lib-basis voorsien. Die voer van garingboom saam met laegraadse ruvoer het die gemiddelde daaglikse toename (GDT) betekenisvol (P<0.01) vanaf 14.1 g/dag (ruvoer alleen) tot 35.2 g/dag verhoog. Alhoewel nie betekenisvol nie (P>0.05), het garingboom aanvullend tot kragvoer die groeitempo van die lammers vanaf 96.4 g/dag (kragvoer alleen) tot 101.3 g/dag verhoog. Die addisionele voer van garingboom het die inname van ruvoer van 1.308 tot 1.260 kg/dag verlaag, maar omdat garingboom op 'n droë basis 'n hoër ME-waarde as die ruvoer het, is die ME-inname egter van 7.093 tot 8.322 MJ/dag verhoog. Waar garingboom saam met sjokolademielies gevoer is, is die inname van sjokolademielies van 0.753 tot 0.693 kg/dag verlaag. Omdat 0.184 kg garingboom egter ingeneem is, het die totale droë materiaalinname van 0.753 tot 0.877 kg/dag toegeneem, terwyl die ME-inname van 10.285 tot 11.151 MJ/dag verhoog het. Indien 'n lineêre regressie, met ME-inname as onafhanklike en groeitempo as afhanklike veranderlike, op die resultate van die groeistudie gepas word, word 'n r2-waarde van 0.9923 verkry, wat beteken dat 99.2% van die verskille wat in groeitempo tussen die verskillende behandelings voorgekom het, deur verskille in vrywillige ME-inname veroorsaak is. Hieruit is dit duidelik dat die supplementêre effek van garingboom op groei, bloot deur die verhoging in totale energie-inname verklaar kan word.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres