Last update: August 16, 2011 01:58:15 PM E-mail Print

 

HERHAALBAARHEID VAN PRODUKSIE-EIENSKAPPE VAN ANGORABOKKE

Margaretha A Badenhorst, N M Kritzinqer* & P Vivier**

Landboukollege Grootfontein, Middelburg (KP), 5900

*Sybokhaarraad, Posbus 2243, Port Elizabeth, 6056

**BKB, Jansenville, 6265

 

In die Anqorastoetteelbedryf word styl en karakter as een van die belangrikste haareienskappe beskou en in die handel word daar ook 'n pryspremie vir goeie styl en karakter betaal. Min inligting omtrent die herhaalbaarheid van dié, asook die meeste ander subjektiewe eienskappe, is bekend. Gevolglik is daar ondersoek ingestel na die herhaalbaarheid van 'n aantal subjektiewe haareienskappe asook vier objektiewe produksie-eienskappe. Die volgende subjektiewe haareienskappe van bokke van die Jansenville proefplaas is beoordeel, nl. styl, karakter, eweredigheid van vag, digtheid, gesigsbedekking, nekbedekking en kemp. Hierdie punting is vir die eerste maal op die tweede skeersel van bokkies op 10 maande ouderdom gedoen. Daarna is dit herhaal op die derde skeersel (14 maande) en ook op die vierde skeersel (18 maande). Vir elke skeersel is die volgende objektiewe data ook ingesamel, nl. liggaamsmassa, rouhaarmassa, veseldikte en stapellengte. Uit die resultate volg dat die eienskappe liggaamsmassa, rouhaarmassa, gesigsbedekking, karakter en kemp deurgaans die hoogste herhaalbaarhede (>0.50) tussen opeenvolgende skeersels gehad het. verder is gevind dat die herhaalbaarheid van al die eienskappe hoër is tussen die tweede en derde beoordelings as tussen die eerste en derde beoordelings. Wat egter belangrik is, is die lae herhaalbaarheid van styl vanaf die eerste tot die derde beoordeling, m.a.w. vanaf 10 tot 18 maande ouderdom. Die herhaalbaarheid van 15% vir styl is veral van belang, omrede daar baie klem tydens seleksie op die eienskap deur die meeste telers geplaas word. Beoordeling van bokke op 10 maande ouderdom blyk dus minder akkuraat, veral t.o.v. styl, aangesien die bokke bale verander tot op 18 maande ouderdom. Hierdie resultate dui dus daarop dat indien daar elke vier maande geskeer word, die eienskappe nie voor 14 maande ouderdom (derde skeer) akkuraat beoordeel kan word nie.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres, Zithabizeni, 13-16 April