Grootfontein Studente Angora stoet wen 51 pryse tydens Nasionale Angora Skou

Tydens die Nasionale Angora skou op Willowmore, 8 - 10 November 2016, het die Grootfontein Studente Angora Stoet 51pryse behaal!!

Die kompetisie was baie sterk en van al die beste stoettelers in Suid-Afrika het deelgeneem. 248 bokke is in totaal vertoon.

Pryse wat gewen is:

Die BESTE angora bok op die skou was Grootfontein Angorastoet se Grootkampioen Ooi! Die stoet het ook die meeste punte tydens die Nasionale skou behaal.
Verdere hoogtepunte van pryse behaal is ook: Kampioen Medium Ooi, Kampioen Groep van Medium Ooie, Kampioen Fyn Ooi, Kampioen Groep van Fyn Ooie, Kampioen Groep van Fyn Ramme, Kampioen 4 - 6 tand Ram en Reserwe, Kampioen Volbek Ram, Kampioen Senior Ram en Reserwe, Kampioengroep van 3 Senior Ramme, Kampioen & 2 dogters. Ooi met die beste vag, Ooi met die beste bouvorm, Ram met die beste vag, Ram met die beste bouvorm. Grootkampioen Ram & Reserwe, Grootkampioen Ooi & Reserwe,

Na afloop van die skou is daar 'n Elite Veiling gehou waartydens die Grootfontein Angorastoet 4 ramme verkoop het met 'n hoogste prys van R22 000 en 'n gemiddeld van R17 000!!

Hier verskyn Mnr Hans Greeff (Lektor) saam met die 3de jaarstudente van die Grootfontein Studente Angora stoet by die Grootkampioen & Reserwe Grootkampioen Angoraramme.
V.l.n.r: D Mohosh, BN Kopeledi, B Kisiane, SA Niemand, S Smith, Mnr Hans Greeff (Lektor), JD Kitching, N Zandberg, A Senekal, Me E le Roux.