Calvinia Grootfontein Oud Studente trek saam

Deur: Niel Schoeman

 

Saterdag 16 Mei 2009 het die GOSU in samewerking met van sy lede in die Calvinia omgewing ‘n samekoms gehou. Oudstudente het van meer as net Calvinia gekom om van hulle oudstudente en vriende te sien.

Die reunie was in die formaat van ‘n braai en dans gehou by die Calvinia Gholfklub. Daar was ‘n “DJ” om lekker dansmusiek te verskaf en die mense het sommer lekker gedans.

Van die oudstudente het skape geskenk en opgesny om gebraai te word. Spider Visagie het die twee seuns- Abrie en Mias bygestaan met bykosse en ekstra geregte. Wat die jonger garde ook nie sonder hulle ouers sal doen nie, of is dit ook nou maar een maal so dat sommige ouers net altyd voorslagte bly?

Die reaksie was werklik oorweldigend en baie lede het aangedui om die geleentheid by te woon. Ongelukkig was die weer nie baie goedgesind nie. Dit was ‘n reënerige en baie koue dag en aand gewees, wat veroorsaak het dat baie van die wat sou kom nie die geleentheid bygewoon het nie. Die slegte weer al dan nie, dit was vir die wat die aand bygewoon het ‘n lekker aand.

Die lede is ingelig oor hoe dit op LBK Grootfontein gaan en inligting is uitgeruil i.v.m. die eeufeesvieringe van 2011 wat beplan gaan word. Daar was ook klere te koop met hul alma mater se wapen op. Dit was ook lekker om te sien hoe die oudstudente nog hunker na die trotse wapen op hulle bors.

‘n Veiling ten bate van die Pannar Rugbytoernooi is gehou, waar ‘n rugbybal met die Grootfontein wapen op, asook ‘n ou 1ste span rugbytrui, beskikbaar was. Die artikels was ook gesog en het goeie bydraes gelewer tot die toernooi.

Hierdie was die amptelike verrigtinge en toe dit uit die weg geruim is het die oudstudente gedans en gekuier asof hulle steeds studente is. Wat ‘n lekker en ongelooflike aand saam met maters van Grootfontein was dit nie weereens nie?