Mnr Dolf Botha, het tydens hul 50 jaar Reunie te Grootfontein, die Grootfontein Alumni se Ere Toekenning vir 2016 ontvang, aangesien hy nie tydens Diplomadag teenwoordig sal kan wees om dit in ontvangs te neem nie. Hy is dan op pad Nieu Zeeland toe.

Hier ontvang Mnr Dolf Botha (links) sy Eretoekenning van Mnr Abri Aucamp, Voorsitter van Grootfontein Alumni.

G.J.R. (Dolf) Botha is op 18 Mei 1945 in Dordrecht, Oos-Kaap gebore. Hy matrikuleer in 1963 aan die Hoërskool Dordrecht waar hy op die leerlingraad en debatsvereniging dien, kaptein van die eerste krieketspan is en rugby speel vir NOD-skole. In 1964 doen hy militêre diens as 'n loteling en in 1965 doen hy die 3-maande Skaap- en Wolkursus te Landboukollege Grootfontein.  In 1966 skryf hy in vir die eerste 1-jaar diplomakursus te Grootfontein waar hy as onder-primarius van Huis Karoo verkies word en ook op die Studenteraad, Rugbykomitee en Wolkwekersvereniging dien. In 1967 gaan werk hy op verskeie Merinostoetplase in Australië. Aan die einde van 1967 begin hy sy loopbaan in die wolhandel by 'n privaat wolmakelaar, Billsons & Couts, met hulle hoofkantoor in Oos-Londen. Hierdie firma is in 1973 deur BSB oorgeneem wat die voorloper was tot die ontstaan van BKB in 1975. In 1968 begin hy op Rouxville in die Suidoos Vrystaat as Skaap- en Wolbeampte vir Billsons & Couts werk. Hy trou in 1969 met Marie Kemp en hulle vestig hulle in Aliwal-Noord. Uit die huwelik is drie kinders gebore. In die tydperk op Rouxville dien hy op verskillende komitees en word ook ondervoorsitter van die Hertzogburg Landbouvereniging. In 1992 word hy na Harrismith verplaas as Bemarkingstakbestuurder van BKB. In 1985 word hy na Durban verplaas as Afdelingsbestuurder Lewende Hawe en Bemarking en in 1988 word hy bevorder tot Ontwikkelingsbestuurder met standplaas Johannesburg. In hierdie tydperk (1990) doen hy die Bestuursontwikkelingsprogram (BOP) aan die Universiteit van Pretoria. In 1991 word hy na Kaapstad verplaas as Bestuurder van Bemarking van BKB se Kaapse-tak en word later Streeksbestuurder. Gedurende sy tydperk in Kaapstad word hy as bestuurslid van die Wes-Kaapse RPO verkies, dien ook in die Wes-Kaap Veediefstalforum en word as komiteelid van die Merinoraad gekoöpteer. In 2004 word hy na Port Elizabeth verplaas as Hoofbestuurder Lewende Hawe en Eiendomme om landswyd na BKB se belange in die lewendehawebedryf om te sien. Hy tree in 2009 af na 42 jaar diens by BKB. In sy dienstydperk het hy verskeie toekennings ontvang, onder andere 'n oorkonde van die SA Vleismerinovereniging, 'n toekenning van die Dohne Merinotelersgenootskap en erelidmaatskap van Merino Suid-Afrika.