Grootfontein Short Course - July 2002Meganiese werke (petrol) is een van die 12 kortkursusse wat vanjaar deur Grootfontein Landbou-ontwikkelings-instituut aangebied is. Mnr Piet Esterhuyse (sit regs voor) was die aanbieder van die kursus. Van die onderwerpe wat behandel is, is veiligheidsmaatreëls, instandhouding bv. roetine ondersoek, daaglikse ondersoek en diensondersoek. Die kortkursusse word elke jaar in die Julievakansie aangebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wolkursus was weer vanjaar een van die gewildste kortkursusse wat deur Grootfontein Landbou-ontwikkelings-instituut aangebied is. Persone wat die kursus slaag, word die geleentheid gebied om aanbeveel te word vir registrasie as wolklasseerders. Die kursus het lesings en praktiese klasse ingesluit. Van links is mnr Louis Vorster, een van die aanbieders, mnr Nick Mphuting van die NWKV in Port Elizabeth, mnr Jim van der Merwe boer van Sutherland, me Pauli Heymans van Bloemfontein, mnr André Snyman en Danie Grobbelaar, aanbieders, en mnr Lekhooe Makhate van die Departement Bemarking van Lesotho. Van die onderwerpe wat behandel is, is skeerhuisfasiliteite, klassering, verpakking, merk van houers, fisiese eienskappe van wol, optel, gooi en afrand van vag, beoordeling, enkeltipering en identifisering, uitskotvagte en groepering.

 

 

 

 

 

The number of people interested in attending the Computer Short Course offered by Grootfontein Agricultural Development Institute has increased to such an extent that three courses were offered this year. Seen here are the group who attended the course for beginners. Ms Johanette van Heerden, on the right , presented the course. She started by giving an introduction to the use of a computer. Other subjects covered were hardware, software, computer specifications, Windows 2000, CorelWordperfect and e-mail.

 

 

 

 

 

 

Die kortkursus in Weiveldbestuur is aangebied deur dr Willem Botha (heel links) en dr Piérre du Toit ( tweede van links). Die kursus het drie dae geduur en op die eerste dag is kursusgangers ingelig oor plantidentifikasie. Dit is gedoen deur middel van lesings en uitstappies na die veld. Op die tweede dag is die volgende behandel: omgewingsoorsig, kenmerke en groeiritmes van weidingsplante, beginsels van weiveldbeheer, kampstelsels, weidingsindekswaardes en beraming van weidingskapasiteit. Die dag se program is afgesluit met ‘n besoek aan Boesmanskop. Op die derde dag is die volgende behandel: plantopnametegniek en - teorie (lesings en prakties), verwerking van weidingskapasiteit en bespreking van langtermyn weidingsproewe. Die kursus is afgesluit met ‘n besoek aan Bergkamp waar die ekologie en weidingsbeginsels bespreek is.

 

 

 

 

 

 

Die kortkursus in plaas meganiese werke (diesel) wat deur Grootfontein LOI aangebied is, het baie belangstelling uitgelok. Die kursusgangers is hier saam met mnr Piet Esterhuyse (heel regs) aanbieder van die kursus. Van die onderwerpe wat behandel is, is: veileigheidsmaatreëls, instandhouding bv roetine en daaglikse ondersoeke en diensonderhoud. ‘n Praktiese demonstrasie het kursusgangers geleer hoe om die olie, filters en ghries te vervang, en ander aspekte soos die inspeksie van remme, laers en lekke.

 

 

 

 

 

 

 

Veediefstal bring mee dat boere jaarliks groot verlies ly en die permanente merk van vee is dus noodsaaklik. ‘n Kortkursus waar kursusgangers geleer is om verskeie veerasse permanent te merk, is deur Grootfontein Landbou-ontwikkelings-instituut aangebied. Mnr Andries Pretorius, aanbieder van die kursus, staan agter tweede van links saam met die kursusgangers

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Kortkursus gemik op boere wat beperkte hulpbronne het en wat nuut tot kleinskaalse boerdery toetree, is deur die Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut aangebied. Mnre Strydom Schoonraad, Paul Malan en Bryan King, aanbieders van die kursus, staan heel links. Die kursus het gefokus op verskillende opsies wat boere kan uitoefen om hulle lewenskwaliteit te verbeter. Daar is onder meer gekyk na groenteproduksie, voerproduksie, skaap en bokproduksie, sowel as eier en braaikuiken produksie. Bestuursprogramme is bespreek en verskillende konstruksiemetodes en - materiaal is geïllustreer.

 

 

 

 

 

 

 

Die kortkursus in groenteproduksie is hoofsaaklik gerig op beginnerboere en bestaansboere en het bestaan uit lesings en praktiese werk. Mnr Strydom Schoonraad, (heel links) dosent aan die Landboukollege Grootfontein, Middelburg Oos-Kaap, was die aanbieder van die kursus. Hy is hier saam met die kursusgangers. Lesings en praktiese werk het die volgende behandel: grond- en klimaatvereistes vir groenteproduksie, aangepaste groenteproduksie, verbouingstelsels en tegnieke, bemesting, besproeiing en plaagbeheer.

 

 

 

 

 

 

 

‘n Kortkursus waar kursusgangers ingelig is oor die gebruik van medisinale plante, kruiemiddels en ander kure is een van die kursusse wat deur Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut aangebied word. Die kursusaanbieder, mnr Francis Roux, staan agter. Van die kursusgangers is van links me Marina Jordaan, Christa Klinck, Rosy Grootboom en Martha Mamoto. Die kursus het belangstellendes ingelig oor die ontstaan van alternatiewe genesingsmetodes. ‘n Kort oorsig oor die werking en funksies van sekere organe in die menslike liggaam is gegee, asook die redes waarom die mens siek word in die hedendaagse lewe.

 

 

 

 

 

 

Die kortkursus, waar kursusgangers prakties geleer is om kunsmatige inseminasie op kleinvee toe te pas, is deur die Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut, Middelburg Oos-Kaap aangebied. Heel regs staan dr Eddie Snyman, veearts op Grootfontein en aanbieder van die kursus. Mnr Andries Pretorius, mede-aanbieder staan tweede van regs. Die kursus het aan kursusgangers die geleentheid gebied om kennis op te doen aangaande die teorie en tegniek van die nie-chirurgiese kunsmatige inseminering van kleinvee. Van die onderwerpe wat behandel is, is: die anatomie van die geslagstelsel van manlike en vroulike diere, voortplantingsfisiologie en - siektes, asook die beginsels van veeartsenykundige higiëne. Dr Snyman het ook die elementêre teorie van veeteelt en genetika verduidelik, asook die teorie en praktyk van die vervoer van semen. Die wetgewing betreffende die opvang, verkoop en vervoer van semen en die kunsmatige inseminering van diere is ook behandel.

 

 

 

 

 

‘n Kortkursus in gas- en boogsweis is aangebied deur mnr Rolf Herrmann, heel links, dosent aan die Landboukollege Grootfontein, Middelburg Oos-Kaap. Die kursus was deel van die kortkursusse wat jaarliks gedurende die Julievakansie op Grootfontein aangebied word. Die kursus het die volgende ingesluit: veiligheidsfaktore van gas- en boogsweis, die verskillende masjiene wat gebruik word en die oefening van gas- en boogsweistegnieke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die rekenaarkursus het vanjaar soveel belangstellendes gelok dat drie kortkursusse as deel van Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut se jaarlikse kortkursusse aangebied is. Me Johanette van Heerden, aanbieder van die kursusse, staan heel links saam met die kursusgangers van die gevorderde groep. Die kursus het die volgende ingesluit: hardeware, sagteware, spesifikasies, gevorderde Windows 2000, Corel WordPerfect, asook internet en e-pos.