SHORT COURSES AT GROOTFONTEIN

 

Short courses will be presented at Grootfontein Agricultural Development Institute, Middelburg EC during the first two weeks in July.

The following courses will be presented: Pieces Classing (wool), Wool Classing Assistant, Wool classing  - “Springbokkop”, Branding operator, Handling of Sheep, Sheep Management, Flock health management, Boer goat Management, Angora goat Management, Poultry Production, Dismantle Automotive Components, Operate a Tractor, Arc Welding, Gas Welding, Hand Tools, Financial Management - Financial statements for a farming business, Financial Management - Record keeping, Computer Course, Vegetable Production, Introduction to Veld Management in the False Upper Karoo.

The closing date for all applications is 01 June 2012. Course fees must be paid in full.  If not paid in full, applicants will not be allowed to attend the course.  The closing date for payment of short course fees is 01 June 2012. If the minimum number of applications is not received by the closing date, the course will be cancelled. If the course is cancelled the College will phone or e-mail the applicants.  Accommodation is available in the Hostel on the premises. Only candidates of 16 years and older will be considered for courses.

For more information please contact Maryke van der Merwe at 049 802 6723 or send e-mail to MarykeVDM@daff.gov.za.

You may also visit the following link: http://gadi.agric.za/news/shortcourse/short-course-announce.php

 

KORTKURSUSSE OP GROOTFONTEIN

Kortkursusse word gedurende die eerste twee weke in Julle by die Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut, Middelburg Oos-Kaap aangebied.

Die volgende kursusse word aangebied: Stukkiesklas  - Wol, Hulpklasseerder – Wol, Springbokkop wolklassering, Brandmerk operateur, Skaaphantering, Skaapbestuur, Tropgesondheidsbestuur, Boerbokbestuur, Angorabokbestuur, Pluimveeproduksie, Onderhoud van Petrol en Dieselenjins, Trekker operateur, Boogsweis, Gassweis, Handgereedskap, Finansiële Bestuur  -Finansiële State vir ‘n boerdery, Finansiële Bestuur – Rekordhouding, Rekenaars, Groenteproduksie, Inleiding tot Veldbestuur in die Skyn Hoër Karoo.

Die sluitingsdatum vir al die aansoeke is 01 Junie 2012. Indien kursusgeld nie ten volle betaal is nie, sal kursusganger nie toegelaat word tot die kursus nie.  Sluitingsdatum  vir die betaling van kursusfooie is 01 Junie 2012. ‘n Kursus sal gekanselleer word as die minimum aansoeke nie teen die sluitingsdatum ontvang is nie.  U sal telefonies of per e-pos in kennis gestel word indien ‘n kursus gekanselleer word.  Kursusgangers sal in die studentekoshuis op die terrein gehuisves word. Slegs kandidate van 16 jaar en ouer sal vir die kursusse aanvaar word.

Vir meer inligting, skakel asseblief Maryke van der Merwe by 049 802 6723 of stuur e-pos na MarykeVDM@daff.gov.za.

Besoek ook die volgende webskakel: http://gadi.agric.za/news/shortcourse/short-course-announce.php