RE - EXAMINATIONS / HER - EKSAMENS

SEMESTER 2 and 4

I ,11 & III YEARS / JAAR

Dohne Hall

 

Fee for each  Re-examination R116  is payable in advance at Finance

SEMESTER 2

SBM 121

25.01.2017

8:30

 

ABG 121

26.01.2017

8:30

WSP 121

26.01.2017

8:30

15193 – 43 –

 

 

16117 – 47 –

16040 – 43 –

16101 -51 –

16047 – 47 –

16116 – 50 – 

16082 – 57 –

16114 – 43 –

16108 – 46 –

16083 – 46 –

16078 – 47 – 

16089 – 47 –

 

NRM 121

27.01.2017

8:30

HRM 121

27.01.2017

8:30

 

 

16041 – 51 –

16040 – 42 –

16113 – 50 –

16082 – 52 –

15193 – 40 –

16116 – 40 –

15039 – 40 –

 

 

 

 

SEMESTER 4

MMP 241

27.01.2017

8:30

AGR 241

27.01.2017

8:30

NRM 241

27.01.2017

8:30

 

15091 – 47 –

15088 – 43 –

15080 – 46 –

14111 – 42 –

14147 – 40 –

 

15017 – 51 –

15188 – 46 –

15141 – 42 –

 

 

If your name is not on this list and your statement of results indicated you should write a re - examination contact Me Maryke van der Merwe. Contact Me Maryke van der Merwe with any uncertainty.

As jou naam nie op hierdie lys verskyn nie, maar jou puntestaat wys jy moet ’n Her-Eksamen skryf, kontak vir Me Maryke van der Merwe. Kontak Me Maryke van der Merwe met enige onsekerheid.  

 

Klasse begin op Maandag 30 January 2017 om 9:00 / Classes commence on Monday 30 January 2017 at 9:00