DIE EVALUASIE VAN FYN- X STERKWOLMERINO'S ONDER VELDTOESTANDE IN DIE KAROO

J A Roux, J J Olivier & A P Pretorius

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Na aanleiding van die prysverskille tussen fyn- en sterkwol het vrae ontstaan oor die prestasie van genetiese fynwoldiere onder veldtoestande in die Karoo. 'n Kudde van 400 Merino-ooie (c 23,6 ± 1,59 mikron) is ewekansig in twee groepe van 200 elk verdeel. Groep A is met superfynwolramme < 20 μ) en groep B met sterkwol- ramme (> 24 μ) gepaar. Groep A word dus opgegradeer na 'n super- fynwolkudde en Groep B dien as ‘n kontrole. Die data van die eerste nageslag van beide groepe is op 18-maande-ouderdom ontleed en kan as volg opgesom word:

 

Na aanleiding van hierdie resultate blyk dit dat die eerste nageslag van sterkwolooie wat met superfynwolramme gepaar is, betekenisvol (P < 0,01) fyner wol as die kontrole geproduseer het. Hierdie verlaging in mikron het gepaard gegaan met 'n 3,7% laer liggaamsgewig, 13% minder skoonwol en 'n 2,3% verlaging in skoonopbrengs. Uit hierdie resultate blyk dit dat dieselfde wolinkomste in beide groepe gerealiseer kan word indien die prysverskil per mikron, ongeveer 10% ten gunste van die fyner wol is.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres

Article source: Grootfontein Agricultural Development Institute - http://gadi.agric.za/articles/Agric/sterkwol.php