WATERBANE

AJ Siepker

 

Definisie

Vir die doel van plaasbeplanning kragtens die Grondbewaringswet, word 'n waterbaan (hetsy van nature of kunsmatig geskep) beskou as 'n effense tot duidelike duikvormige terrein (met of sonder 'n duidelike waterkanaal) waaroor afloopwater na swaar reëns vloei en wat, vir die bewaring of herwinning daarvan, afsonderlike behandeling vereis. So 'n waterbaan word gewoonlik gekenmerk deur 'n vleiagtige plantegroei of die moontlikheid om deur middel van geskikte bewaringsmaatreëls in 'n vleiagtige gebied omskep te word. Met vleiagtige plantegroei word bedoel plantegroei wat opmerklik van die omliggende veld verskil en duidelike tekens van 'n hoër vogstatus toon. Deur vleiagtige gebied word bedoel 'n gebied wat deur vleiagtige plantegroei bedek word en nie noodwendig 'n permanente nat gebied nie.

Vir die doel van subsidie word waterbaanheinings as sodanig erken alleen wanneer dit voldoen aan die onderstaande vereistes ten opsigte van plasing van die heinings en die behandeling van die omheinde gebied.

 

Omheining van waterbane

Waar 'n waterbaan groot genoeg is en afsonderlike afkamping en behandeling vereis, moet die afkampings so na as wat prakties moontlik is aan die natuurlike fisiografiese grense geskied.

 

Behandeling van waterbane

Somerreëngebiede

(i) Waar die grond en plantbedekking van 'n waterbaan in so In mate beskadig is dat volop saadsetting of onbelemmerde vegetatiewe voortplanting van die plantegroei 'n voorvereiste vir herwinning is, sal sodanige waterbaan aanvanklik jaarliks, vanaf die lente tot na die eerste ryp in die winter, aan beweiding onttrek word (gewoonlik September tot April).

(ii)Waar ‘n waterbaan oor 'n redelike goeie en stabiele plantbedekking beskik, moet dit jaarliks gedurende die volgende tydperke aan beweiding onttrek word:

(a) Minstens ses weke in die lente (gewoonlik van vroeë September tot einde Oktober of later in koue dele) en

(b) in die laatsomer na die aanbreek van die laatsomer reëns (Januarie of Februarie of selfs Maart) tot rus die eerste ryp in die vroeë winter.

Vir die res van die jaargetye kan die beweiding van waterbane na gelang van die boerderybehoeftes beplan word.

(iii) Waar 'n waterbaan egter reeds in so 'n mate herstel het dat gewenste, standhoudende grasse prominent begin voorkom en groter voordeel vir hierdie grasse behaal kan word deur om die beurt, gedurende die vroeë somer en winter in een jaar te bewei,opgevolg deur ‘n laatsomer beweiding die daaropvolgende jaar, kan so 'n behandeling aanbeveel word.

 

Winterreëngebiede

Waterbane wat afsonderlike behandeling vereis, moet jaarliks vanaf die aanbreek van die herfsreëns tot die einde van die winterreëns aan beweiding onttrek word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie

Article source: Grootfontein Agricultural Development Institute - http://gadi.agric.za/articles/Agric/waterbane.php