Close Window

 

Project No: PS12.2

Title: Fixed season and rotational grazing - Camp 6
Project Leader: Dr PCV du Toit Starting date: 1934
Partners: Closing date: Indefinite
 
Objectives: To illustrate the harmfull effect of continuous stocking versus rotational grazing, toillustrate the harmfull effects of seasonal use of certain paddocks year after year, to illustrate the beneficial effects of rotational resting as opposed to continuous non-use of a paddock
Location: Grootfontein
Strategic Objectives Addressed:

 

Progress reports:

 

 

Publications:

 

Author Year Title Publication
Du Toit PCV, Botha WvD 1993 Grazing index values of Karoo plants Arid zone ecology forum 30 - 31.
Du Toit PCV 2001 Grazing Capacities from linepoint survey- and phytomass data Grootfontein Agric Vol 3 No 1(26-27)
Du Toit PCV 2000 Weidingswaarde en verspreiding van Stipagrostis obtusa en die voorspelling van weidingskapasiteite in die Nama-karoo Grootfontein Agric Vol2, No 2, 2000 (14-16)
du Toit PCV 2002 Modelling Nama-Karoo subshrub Phytomass production Proceedings GSSA / SASAS Joint Congress
Du Toit PCV 1992 Dorperbeweiding van soutbos op Grootfontein. Bulletin Weidingsvereniging Suidelike Afrika 3
Du Toit PCV, Botha W v D, Blom CD, Becker HR, Olivier DJ, Meyer EM, Barnard GZJ 1992 Estimating grazing index values for Karoo plants Arid zone ecology forum 27 - 28.
Du Toit PCV 1992 Waarom presteer kleinvee swak op oumansoutbos in die Karoo? Karoo Streeknuusbrief, 92 nr 2 p. 7-9 / Dorpernuus, No 60, 2001
Du Toit PCV 2001 Veldsamestelling in die Bo-Karoo Grootfontein Agric Vol 3 No 1 (22-25)
Du Toit PCV 1993 Stocking rate vs defloliation of karoo bushes Karoo Agric nr 5 (1) p 17 -21
Du Toit PCV, Botha WvD, Blom CD, Becker R, Olivier DJ, Meyer T, Barnard 1995 Beraming van weidingsindekswaardes vir Karooplantspesies Staatsdrukker,Pretoria Tegniese mededeling no 239 P 1 -15
Du Toit PCV, Botha WvD, Blom CD, Becker R, Olivier DJ, Meyer T, Barnard 1993 A Technique for estimating the grazing index values of karoo plants Karoo Agric 5(2) p 10-14
Du Toit PCV, Meyer TC 1991 Soutbos gee sewe keer meer. Landbouweekblad 23 Augustus
Du Toit PCV 1995 Seasoning rest in holistic management systems. Arid zone ecology forum 25 - 26.
Du Toit PCV 1993 Verwantskap tussen belading en die intensiteit van ontblaring van Karoobossies deur skape. Bulletin Weidingsvereniging Suidelike Afrika 4 (1)
Du Toit PCV 1995 Grazing index method of range condition assessment. African journal of range and forage science 12 (2)
Du Toit PCV, Botha WvD, Du Pisani LG, Blom CD, Oliver DJ 1998 Grazing index method procedures Grootfontein Agric, Vol1, No 1, 1998 (32-34)
Du Toit PCV 1995 The grazing index method of range condition assessment African Journal of RAnge and Forage science 12 (2) p 61-67
Du Toit PCV 1996 Development of a model to estimate grazing index values for Karoo plant species Unpublished PhD Thesis, University of Pretoria
Du Toit PCV 1997 A Comparison of the diets selected by Merino and Dorper sheep on three range types of the Karoo, South Africa Archivos de Zootecnia / Dorper News
Du Toit PCV 1998 Effects of grazing and restings treatments on animal performance and vegetation condition in the False Upper Karoo at the Grootfontein Agricultural Development Institute South African Journal of science submitted
Du Toit PCV, Botha WvD, Blom CD 1995 Estimating grazing-index values for Karoo plants Technical Communication nr 239 p 1 - 15
Du Toit PCV 1998 Assessing veld condition in the Karoo African Journal of Range and Forage science -
Du Toit PCV 1998 Grazing index method procedures of vegetation surveys African Journal of Range and Forage Science - In Press
Du Toit PCV, Jordaan G 1991 Developing a fodderflow model for Karoo Stock Farms Meeting Rangeland Challenges in poster presentation Southern Africa in the 1990'S Poster nr 32.
Du Toit PCV, Roux FA, Jordaan G 1990 Formule vir drakragbepaling gesoek Landbouweekblad 24 Augustus 1990: 58 - 64
Du Toit PCV 1993 Benut soutbos oordeelkundig Landbouweekblad 29 Januarie 1993 : 30 - 33
Du Toit PCV 1996 Wisselrus verdubbel drakrag Landbouweekblad 19 April 1996:20-21
Du Toit PCV 1996 Rusperiodes het nut in wisselweiding Landbouweekblad 14 Junie 1996:75
Du Toit PCV 1998 Die gebruik van suuroplosbare vesel by die beraming van totale verteerbare voedingstowwe Grootfontein Agric, Vol 1, No 1, 1998 (11-14)
Marais PG, du Toit PCV 2002 Livestock in a changing world Dorper News No 61, 2002
du Toit PCV 2000 Estimating grazing index values for plants from arid regions Journal of Range Management, 53(5) September 2000
Du Toit PCV 1998 Diets selected by Merino and Dorper sheep in Karoo veld Grootfontein Agric, Vol. 2, No 1, 1998
Du Toit PCV 1997 A study of diets selected in three arid veld types Arid sone ecology forum 1997: 15 -16
Du Toit PCV 1997 Modelling grazing index values for Karoo plants Arid Zone Ecology forum 1997: 16 -17
Du Toit PCV 1997 Veldbrand in die Karoo en Karoo-agtige gebiede Grootfontein Nuusbrief 1997