Shepherd Handleiding

Eerste dinge eerste

Belangrike algemene vereistes

Familiekodes

Animal Screens

                Vaslegging van gebruiksramme

                Addisionele inligting oor ramme

                Vaslegging van huidige stoetooie

Soek Filter

Soek van n Spesifieke dier

Breeding

                Vaslegging van paring

                Redigeer bestaande paring

                Inlees van Scandata

                Geboorteregistrasie vanaf paringslys

                Geboorteregistrasie nie vanaf paringslys

Stoor van gewigte

Stoor van Woldata

Animal Cards

Opstel van Custom report

Search groups

Jump screens

Pedigree

Berekening van tydelike indekse

Reports

Verander Waar Is Dier kodes

Sire Summary

Lineere punting

Opmerkings oor n spesifieke dier

Files

                Stuur /Ontvang van INTERGIS data

                Stuur/Ontvang van Woldata

                Ontvang van BLUPdata

Inlees van STOETMEESTER data

Rugsteun

Installasie

KOPIEREGTE

Aanhangsel A

Aanhangsel B

 

Bostaande is die hoofmenu van SHEPHERD. Aan die linkerkant is die hoof kies skerms en aan die regterkant die subkies skerms beskikbaar onder elkeen van hierdie hoofde. Dit gaan hoofsaaklik oor sekere basiese inligting wat eerstens met SETUP en DEFINE ingelees moet word. Daarna is dit data van die diere self, skep van nuwe geboortes ens. Om invoer en uitvoer van data te vergemaklik is basiese elketroniese formate geskep in FILES. Sekere standaad verslae is ook beskikbaar om in die kraal/veld te gebruik.

 

Hierdie program werk onder die Windows stelsel en goeie kennis van hierdie stelsel kan die gebruik en verstaanbaarheid van die program verhoog. As u verder kennis van n sigblad het kan data uit SHEPHERD gegenereer word wat weer in die sigbladprogramme verander of gedruk kan word.

 

Hierdie program is stadig as die rekenaar se spoed en interne geheue klein is. Daar word dus aanbeveel dat n spoed van 1000 Mhz of meer (spoed van processor) en ten minste 128 MB RAM gebruik moet word. Spasie op hardeskywe is in meeste gevalle nie n probleem nie. Indien u baie fotos gaan gebruik kan dit n probleem veroorsaak.

 

EERSTE DINGE EERSTE

 

1.             In die SETUP gaan na BREEDER and STUD.

Vul nou u besonderhede in. (NB die taal is tans nogsteeds ENGELS. Ons is besig om dit te verander en sal eersdaags ook in Afrikaans wees)

 

Animal Name Order:

Die diere word vertoon in STOETNOMMER JAAR VOLGNOMMER. Omrede die stoetnommer in meeste gevalle konstant bly verkies sommige om dit in JAAR-VOLGNO-STOETNOMMER te h. Kies watter format u wil gebruik.

 

Klik op Close as u klaar is.

 

2.             Kies SETUP en dan CONSTANTS.

Hier word die konstantes wat sal geld gespesifiseer. Meeste van die waardes kan u so los.  Tik egter u Participant Number (Nommer wat u vanaf INTERGIS ontvang het) asook Flock number in. (Indien u nie weet nie skakel vir Robert Taylor 049 -8422563).

 

Maak ook seker oor die minimum en maksimum gestation length omrede dit n invloed op die ram waarmee die ooi gepaar is kan h.

 

Klik op Close as u klaar is.

[Inhoud

 

BELANGRIKE ALGEMENE VEREISTES:

Die doel van rekordhouding is om data in te samel en dan ingeligte besluite oor die resultate te kan maak. Dit is belangrik dat u vanaf die begin reg beplan om u data so te orden dat inligting maklik uitgehaal kan word. Al u diere word in databasisse gestoor waarin die nommer van die dier uniek is. Om ordelike rekordhouding te verseker is daar n paar rels waaraan voldoen moet word.

 

REL  1.                NOMMERSTELSEL

Elke dier word uniek op die stelsel gestoor. Om dit reg te kan kry moet daar n bepaalde orde wees waarvolgens diere genommer word. U rekords kry waarde as hulle met die van ander stoeterye vergelyk kan word. Dit beteken dat indien u rekords saam met die van ander telers gestoor word, hulle steeds uniek moet wees. Net soos met internetadresse is daar ook met diernommers n sekere internasionale protocol wat gevolg word. Hierdie protocol is as volg:

                Land van geboorte:             In Suid Afrika is die kode ZA

                Ras:                                        Elke ras het n spesifieke kode          

Teler:                                      Dit is gewoonlik die STOETNOMMER wat by die genootskap aan u gegee is.

                Jaar gebore:                           1999 of 2000

Dier nommer:                         0001, 0002, 0003 ens. (die nulle voor is om sorteer op rekenaar maklik te maak)

Gewoonlik is Land, Ras en Teler standard vir spesifieke teler en word net die geboortejaar en volgnommer op die oorplaatjie aangedui. Indien u nie hierdie nommerstelsel volg nie word u baie sterk aanbeveel om hierna oor te skakel. Daar is plek waar u, u ramme name kan gee en dan net met die name werk.

 

AS n DIER n NOMMER MET GEBOORTE GEKRY HET BLY DIT SY NOMMER VIR ALTYD. MOET ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE HIERDIE NOMMER UIT DIE OOR HAAL EN DAN MET N ANDER NOMMER SOOS BYVOORBEELD n GENOOTSKAP SE REGISTRASIENOMMER VERVANG NIE. Daar is plek in die program waar u die genootskap se registrasienommer kan inlees. As n dier dus een keer n nommer toegeken is, moet hy daardie nommer behou.

 

REL 2. OUERS EERSTE

Voordat n dier as n ouer aangedui kan word moet die ouer self eers op die stelsel wees. As lam BC -99 0031 se pa BC-97-0329 is, moet BC-97-0329 as n dier voorkom. Alle ramme wat u dus van buite inkoop, se inligting moet dus eers op die stelsel wees alvorens u kan aandui dat hierdie dier die pa van sekere lammers is.

 

REL 3. WAAR IS DIER

Al die diere wat op die stelsel is, is nie noodwendig lewendig in u stoet nie. Om die oproep van sekere diere te vergemaklik word n kode aan elke dier gegee wat se wat van die dier geword het. As jy byvoorbeeld n klomp ooie wil paar moet net die ooie wat tans in die stoet is gewys word. As die ooie dmv Waar Is Dier kode identifiseer is kan hierdie taak maklik gedoen word.

 

Dit is dus BAIE BELANGRIK dat elke dier wat in die stelsel is n WAAR IS DIER kode moet kry. Eerstens moet hierdie kodes gedefineer word. U kan u eie kodes gebruik en in AANHANGSEL A  is  voorbeelde.

 

Gaan na DEFINE en kies WHERE IS ANIMAL. Om n nuwe kode te skep druk + . In die Code veld tik u dan IK. Gaan na Description en tik In kudde. Druk weer + as u nog kodes wil insit. Die volgende minimum kodes word voorgestel.

 

NB NB die KODE kan nie meer as 2 karakters wees nie!!!!!

 

Sien AANHANGSEL A vir reeks standaard kodes. U kan nog baie meer kodes byvoeg. Byvoorbeeld ramme wat na veldramklubs toe is, diere wat verkoop is (sal dan gekoppel word aan n adres) ens. ens. ens.

 

Indie u n fout gemaak het en n kode wil verwyder druk u die knoppie.

 

Klik op Close as u klaar is.

 

REL 4. GEBOORTE SEISOEN:

Inligting oor n spesifieke dier beteken net soveel meer as dit met die van ander diere vergelyk kan word. Dit is vir hierdie rede dat die toekenning van elke dier aan n spesifieke seisoen van kardinale belang is. As diere aan n spesifieke seisoen toegeken is kan hierdie data weer maklik opgegroep word en die hele stelsel aansienlik vergemaklik. Al lam u ooie deur die jaar moet u steeds lammers aan n spesifieke seisoen toeken.

 

n Geboorte Seisoen is die tydperk waarin die lam gebore is. As ons dus by paring vra watter seisoen beteken dit die seisoen waarin die lam GEBORE in gaan word. Normaalweg is n seisoen nie meer as 3 maande nie en verkieslik nie langer as 60 DAE nie. Dit is baie belangrik dat u hierdie seisoene korrek moet toeken om te verseker dat die data iets kan beteken. Veral diegene wat n deurlopend lamstelsel het is dit belangrik om die lam aan die korrekte seisoen toe te ken.

 

In die DEFINE menu gaan na BIRTH SEASON.

 

Druk die + knoppie om nuwe seisoen te skep. Verkieslik moet u byvoorbeeld 2002W (winter 2002) kies eerder as W2002. Die seisoene word gesorteer en as die W agter is sal dit al die 2002 seisoen bymekaar plaas so nie sal al die W seisoene bymekaar wees.

 

Druk die knoppie as u verkeerd was

 

Klik op Close as u klaar is.

 

REL 5   BESTUURSGROEPE

Alle diere wat in n spesifieke seisoen gebore is kon byvoorbeeld verskillende bestuur gewees het. Byvoorbeeld die ooie wat gedurende Herfs 2003 gelam het was te veel vir een kamp en is dan in twee troppe verdeel en in aparte kampe geplaas. As die lammers gespeen word word die data van alby kampe saamgevoeg maar daar word aangedui watter diere in watter kampe was. Vir hierdie doel is daar verskillende bestuursgroepe wat gedefinieer kan word.

 

DIE BESKRYWING MOET 2 KARAKTERS wees. Byvoorbeeld G1 of 1 of K1 ens. Kampkodes is ook in orde mits dit 2 karaketrs lank is.

 

Druk die  + knoppie om groepe te defienieer en knoppie om dit weg te laat.

 

Klik op Close as u klaar is.

 

[Inhoud

 

FAMILIE KODES

Baie telers maak gebruik van families in hulle stoet. Dit gebeur dat hulled an al hierdie kodes op die oorplaatjie sit wat die nommer stelsel bemoeilik. Elke dier kan egter ook aan n spesifieke familie toegeken word. Met hierdie skerm word die families gedefineer.

 

n LAM KRY OUTOMATIES DIE FAMILIEKODE VAN SY MOEDER.

 

Gaan na DEFINE en kies FAMILIES. Met die + en knoppies word families bygevoeg of verwyder.

Klik op Close as u klaar is.

 

Nou kan u die ander funksies soos byvoorbeeld REMARKS en LINEAR SCORES insit. Sien later meer hieroor.

 

[Inhoud

 

ANIMAL Screens.

 

Die eerste stap is om n lys van alle stoetooie en ramme te maak. Voordat die data ingesit kan word moet u mooi dink oor die nommer stelsel wat u gebruik. Die basiese stelsel wat gebruik word bestaan uit 3 dele. Die eerste is u stoetnommer wat uniek is en by die genootskap beskikbaar is. Die Tweede deel is die jaar waarin die dier gebore is en die derde deel die volgnommer van die dier.

 

Op die oorplaatjie hoef al hierdie nommers nie te verskyn nie. Byvoorbeeld

 

2323-2001-0001 se oorplaatjie kan 1.1 wees. Op die rekordstelsel sal dit egter 2323-2001-0001 wees. Let daarop dat die volgnommer uit VIER KARKATERS bestaan  en met NULLE vooraan.

 

NAME van diere moet te alle tye vermy word in die nommerstelsel. Daar is plek waar n dier se naam ingevoeg kan word. As u nie die ram se nommer het nie moet u die teler se stoetnommer insit, ongeveer die jaar waarin die dier gebore is en ken dan aan die ram/ooi n volgnommer toe.

 

[Inhoud

 

VASLEGGING VAN U GEBRUIKSRAMME se inligting

Kies ANIMAL en dan ANIMAL DATA en dan Capture NEW animals .

 

KLIK op die SEX blokkie en kies MALE

KLIK op die BIRTH DATE blokkie en kies n datum ten minste 2 jaar voor vandag.

KLIK op WHERE IS ANIMAL en kies IS

 

In die STUD grid sal u stoetnommer veskyn wat u by SETUP ingelees het. Indien dit nie reg is nie. DUBBEL KLIK op stud, Druk BACKSPACE en tik die regte Stoetnommer in. Doen dieselfde met YEAR en SEQ. Deur te ENTER word die dier se data vasgele.

 

U kan ook n opmerking skryf vir elke dier om te se waarvandaan hy kom ens. ens. ens.

 

As die ENTER gedruk word kan daar n bootskap {Field STUDmust have a value} op kom . Om dit weg te kry druk OK en dan ESC sleutel. Sit al u ramme in op hierdie manier.

 

Indien u n dier ingelees het kan u hom/haar nie weer verwyder nie. U kan dit moontlik vervang met n ander nommer. Maak dus seker dat u die inligting vanaf die begin korrek inlees.

 

Klik op Close as u klaar is.

 

[Inhoud

 

ADDISIONELE INLIGTING OOR U RAMME

Gaan na ANIMAL  dan ANIMAL DATA en dan Maintain EXISTING Animal data.

 

Die SHEPHERD SEARCH sal dan opkom. (SIEN LATER MEER HIEROOR). Kies SEARCH en die volgende skerm sal verskyn:

 

 

Aan die linkerkant is n lys van al die diere wat gekies is. Deur met ↓↑ pyle te beweeg kan die spesifieke diere gekies word. (sien ook later om diere vinnig te kan kies). Indien die dier addisionele nommers het kan die nommers nou ingelees word.

 

Klik YES op USE AS SIRE blokkie en tik die ram se naam by ANIMAL NAME in.

 

Klik CLOSE om uit te gaan.

 

FOTOS

Van elke dier kan tot 3 fotos by Animal Info 2 ingeskan word. U edit eerste die foto in enige foto editor. Die foto moet ongeveer 4cm lank en 3 cm hoog wees. Die program ondersteun net n paar formate en een daarvan BMP. U word dus aangeraai om die foto na hierdie formaat te export.

 

 

[Inhoud

 

VASLEGGING VAN HUIDIGE OOIE in U STOET.

(Probeer om met die ooie wat huidiglik in u stoet is te begin. Die stoor van ouer stoetooie wat al dood is, is in baie gevalle nie die moeite werd nie. Al wat hulle kan gee is n meer volledige stamboom. Indien u wel dit wil doen moet u eers die ouer ooie insit. Onthou om hulle WHERE IS ANIMAL kode reg te spesifiseer.)

 

Kies ANIMAL en dan ANIMAL DATA en dan Capture NEW animals .

 

KLIK op die SEX blokkie en kies FEMALE

KLIK op die BIRTH DATE blokkie en kies n datum ten minste 2 jaar voor vandag.

KLIK op WHRE IS ANIMAL en kies IS

 

In die STUD grid sal u stoetnommer veskyn wat u by SETUP ingelees het. Indien dit nie reg is nie. DUBBEL KLIK op stud, Druk BACKSPACE en tik die regte Stoetnommer in. Doen dieselfde met YEAR en SEQ. Deur te ENTER word die dier se data vasgele.

 

U kan ook n opmerking skryf vir elke dier om te se waarvandaan hy kom ens. ens. ens.

 

As ENTER gedruk word kan daar n bootskap {Field STUD must have a value} op kom . Om dit weg te kry druk OK en dan ESC sleutel.

 

Sit al u ooie op hierdie manier in.

 

Klik op Close as u klaar is.

 

[Inhoud

 

NOU EERS IETS OOR DIE SOEK FILTER.

Om enige dier of groep diere te kies word die HOOF FILTER gebruik. Die basiese uitleg is as volg:

 

 

U kan sien dat n groot aantal kombinasies gekies kan word om n spesifieke groep diere te soek. Dit sluit in:

 

Die opsies wat normaalweg die meeste gebruik word is GESLAG, WAAR IS DIER en SEISOEN. U kan dus sien om watter rede hierdie inligting nodig is sodat diere maklik gesoek kan word.

 

(Meer later oor die opstel van die search filter waar sekere waardes van n dier gespesifiseer word).

 

[Inhoud

 

KIES VAN SPESIFIEKE DIER

Op al die skerms kan n spesifieke dier vinnig gekies word.

 

Om by voorbeeld nommer 0567 te kry moet die kurser in die SEQ kolom wees. Deur net 0567 in te tik sal dit outomaties na die nommer spring.

 

Soms is daar meer as 0567 nommers soos byvoorbeeld n 1997-0567 en 1998-0567. In hierdie geval KLIK u op Record Locating ON. Dit sal verander na RECORD FILTERING ON. As u dan 0567 intik in die seq kolom, sal alle diere met die seq van 0567 verskyn.

 

 

[Inhoud

 

BREEDING

 

SKEP VAN NUWE PARING:

Nou moet die ooie gepaar word met spesifieke ramme. (Daar is n opsie om geboortes direk te registreer sonder om deur die paringsskerms te gaan- meer hieroor later).

 

Heel eerste moet n BIRTH SEASON geskep word. Soos reeds genoem moet dit verkieslik die tyd wees waar hierdie paring se lammers GEBORE gaan word. Gaan na DEFINE en kies BIRTH SEASON en skep n nuwe seisoen met die + knoppie.

 

Kies dan BREEDING en dan MATING en Capture NEW Mating.. . Die Filter sal dan opkom. Kies dan alle diere IS in die WAAR IS DIER blokkie. Dit sal dan alle ooie wys wat in stoet is. (Alternatiewelik kan laaste lamdatum ook gekies word maar dan moet daar data in hierdie velde  wees. Dit sal eers gebeur as data na INTERGIS gestuur is en die data tergug ingelees is)

 

Die volgende skerm sal dan verskyn.

 

 

Alles is so gedoen om die aanteken van data met die minimum insette vas te le. Heel eerste moet u dan die Default Season kies. Kliek op die blokkie aan die regterkant om die seisoene te kies.

 

Daar is plek vir 2 ramme waarmee n ooi gepaar kan word. Om n ram te kan sien moet die ram in die ANIMAL DATA skerm as USE AS SIRE gemerk wees. As die blokkie gedruk word kom die ramme se nommers te voorskyn en kan u hulle kies.

 

Datum in en uit is selfsprekend. Die Service Code moet ook gekies word. Kies n Spesifieke ram met sy opvolg ram en die datums. Gaan met die pyltjie na n spesifieke ooi. Haar nommer sal dan blou wees. Deur net ENTER te druk word sy dan gepaar en die data ingevul.

 

As u n spesifieke ooi soek gaan staan op die SEQ blokkie en tik die nommer in. As daar so n nommer is sal dit blou verander en kan u die paring doen. Indien meer as een ooi dieslfde SEQ het KLIK op RECORD FILTER:ON en soek dan die dier.

 

Verander dan die ramme en paar alle ooie op hierdie manier.

 

[Inhoud

 

REDIGERING VAN BESTAANDE PARING

Soms gebeur dit dat ramme verkeerdelik gepaar is en dat n paring oorgedoen moet word. Gaan na BREEDING en MATING en kies Maintain Current Mating.. .  Kies die spesifieke Seisoen. Alle ooie met die ramme waarmee hulle gepaar is sal dan verskyn en kan dan verander word.

 

DRUK VAN PARINGSLYS

Hierdie lys is nou beskikbaar en kan gebruik word om die paring in die kraal te doen. Om n gedrukte lys van alle ooie te kry gaan u na REPORTS, MATING FIELD BOOK en kies die seisoen. n Paringslys sal dan gedruk word.

 

[Inhoud

 

INLEES VAN SCAN DATA:

n SCAN REPORT kan gedruk word waarop die resultate van n scan geskryf kan word.

(Gaan  na REPORTS en SCAN FIELD BOOK en kies die seisoen). Met die data op hierdie verslag kan dit ingelees word.

 

Gaan na BREEDING en SCAN en CAPTURE NEW SCAN .. en kies die seisoen. Alle ooie wat gepaar is sal aan die linkerkant verskyn. Klik op SCAN DATE en stel die datum. Klik op BIRTH STATUS en kies die default value.

 

Deur die ooi te kies met pyltjie en te ENTER word die data vasgele. Indien die status verander moet daar in die statusveld verander word.

 

[Inhoud

 

GEBOORTE REGISTRASIE VANAF PARINGSLYS

As geboorte vanaf paringslys en SCAN DATA gedoen word, word die aantal lammers wat tydens scan daar was outomaties gegee. Die VAAR word bereken vanaf die datum in tot datum uit en wel as volg.

 

Minumum lamdatum = Datum IN + Minimum gestation length

Maksimum lamdatum = Datum UIT + Maxsimum gestation length

 

As die lamdatum tussen hierdie verwagte lamdatums val word die spesifieke ram outomaties die vaar van die lam. Indien nie word die volgende ram se datums getoets. Maak asseblief seker dat die VAARS korrek is.

 

Onderstaande is n geboorte registrasie vorm. Hierdie opsie kom op nadat n spesifieke seisoen gekies is.

 

 

 

Die paringseisoen sal regs bo verskyn asook alle ooie wat in hierdie seisoen gepaar is. (ONTHOU OM  CREATE BIRTH FROM CURRENT MATING knoppie te kies).

 

U kies n ooi op twee maniere.

1.                    Gaan met pyltjie op/af tot by die ooi of

2.                    Staan in die Seq veld en tik net die volgnommer in en druk dan die AF PYLTJIE. Die nommer sal dan verskyn. Maak seker dat die YEAR ook korrek is.

 

Kies die ooi waarvan u n geboote wil registreer. Deur die Register Birth for this . knoppie te druk kan u dan n nuwe lam skep.  Indien n tweede lam vir hierdie ooi ingelees moet word klik op Add Lamb en lees die data in. Deur net M of F te druk in die SEX kolom kan die sex gespesifiseer  word. Maak seker dat u die SIRE kontroleer. Indien u vanaf n MATING LIST werk, sal die SIRE outomaties verskyn afhangende van die paardatum, die lamdatum en die minimum en maksimum dragtigheidskodes wat u in die SETUP spesifiseer het. As die volgende ooi gekies word is hierdie geboorte dan gestoor Indien u klaar al die inligting van die lam of lammers ingelees het, klik dan op Accept All om die geboorte te registreer. Soek dan die volgende ooi en tik haar data in. Klik op enige dier en CLOSE dan. Indien u n fout gemaak het kan u net  Remove Lamb of Cancel All druk. Al hierdie aksies het net betrekking op die spesifieke ooi se data.

.

Onthou om in die onderste stel blokkies WAAR IS DIER ens. in te lees.

 

[Inhoud

 

GEBOORTE REGISTRASIE NIE VANAF PARINGSLYS

Dit is in baie gevalle so dat geboortes aangeteken word van ooie soos hulle lam en nie noodwendig vanaf n paringslys nie. Ook in hierdie gevalle moet n SEISOEN gespesifiseer word alvorens die geboorte geregistreer kan word.

 

Kies BREEDING en dan BIRTH REGISTRATION en klik die Create from UN_MATED EWE knoppie. ALLE diere verskyn dan aan die linkerkant. Gaan na die seq veld en tik die nommer in. Alle diere ongeag van jaar van geboorte en stoetnommer verskyn dan. Kies die ooi waarvan u n geboote wil registreer. Al haar vorige lammers sal dan verskyn en deur die Register Birth for this . knoppie te druk kan u dan n nuwe lam skep.  Indien n tweede lam vir hierdie ooi ingelees moet word klik op Add Lamb en lees die data in. Indien u klaar al die inligting van die lam of lammers ingelees het, klik dan op Accept All om die geboorte te registreer. Soek dan die volgende ooi en tik haar data in. Klik op enige dier en CLOSE dan.

 

[Inhoud

 

STOOR VAN GEWIGTE

Daar is vier gewigte wat per dier gstoor kan word (NB NB NB Naskeergewig by wolskape is n ander gewig en moet nie hier gestoor word nie). Die gewigte is as volg:

                Voorspeen                             20-80 dae

                Speen                                     81-150 dae

                Naspeen                              151 365 dae

                Volwasse gewig                   na 365 dae

 

Hierdie is die gemiddelde ouderdom waarop n groep diere wat in DIESELFDE SEISOEN gebore is. Dit is nie noodwendig die die ouderdom van elke dier nie.

 

Gaan na ANIMAL en GROWTH TRAITS dan na CAPTURE NEW WEIGHTS. Dit sal jou by die hoof filter uitbring waar jy dan n groep diere kan kies. Kies die seisoen waarin die lammers waarvan u die gewigte wil stoor. Hierdie diere moet verkieslik dieselfde wees as dit waarvan u die weeglys gegenereer het.

 

Heel bo moet u eerstens kies watter gewigsgroep u mee wil werk (in die geval speengewig). U kliek dan WEIGH DATE en stel die datum na die datum waarop u geweeg het. Stel die default REARING STATUS (Alle diere waarvan u die gewig gaan stoor se rearing status sal die waarde wees as die rearing status verander het meot u dit in daardie blokkie verander). Stel ook die bestuursgroep en omgewingskode

 

 

GRADE -                Baie van die tellers gee n beskrywing van die dier. Ons het n veld geskep met die naam GRADE wat eintlik n subjektiewe beskrywing van die dier is. Hierdie veld is 3 KARAKTERS lank en u kan enige simbool of syfers daar insit. Dit is baie handig want die simbole gaan dan saam met al die dier se prestasiedata wat die seleksie van die diere baie vergemaklik. In hierdie voorbeeld is aa=baie goed, a= goed, b= gemiddeld en c=prul. Ander simbole kan wees 352 wat beteken 3 vir bouvorm, 5 vir bedekking en 2 vir tipe. Ander is byvoorbeeld 76K wat beteken 7 (uit 9) vir wol, 6 vir bouvorm en K is Kudde vir algemene voortreflikheid. U kan dus u eie stelsel gebruik solank dit net nie meer as 3 karakters lank is nie.

 

Deur dan bloot die dier se gewig in te tik en ENTER of af pyltjie te druk word die data gestoor. Indien u n fout gemaak het kan u met die pyltjie na die dier toe gaan en dit dan korrigeer.  Deur op die SEQ kolom te kliek en n nommer in te tik sal die pyltjie na daardie dier se nommer spring en kan u sy data invoer.

 

Druk CLOSE as u klaar is.

 

[Inhoud

 

STOOR VAN VESEL-EIENSKAPPE.

Dieselfde beginsel as die stoor van gewigte is hier geldig. U kies die skeer waarmee u werk en lees die diere se data in.

 

ANIMAL CARDS (Beskikbaar by BREEDING onder Animal Cards)

n Kenmerk van SHEPHERD is die omvattende wyse waarop bykan enige inligting van n dier beskikbaar is. Vir hierdie doel kan sogenaamde DIERKAARTE ontwerp word om bepaalde inligting van n sekere dier en sy nageslag beskikbaar te stel. Dit is gebaseer op die kaartstelsel wat baie telers oor jare met groot vrug gebruik.  Kyk  na die volgende skerm.

 

 

Aan die linkerkant verskyn n aantal diere wat met die SOEK FILTER gekies is. Bo links staan PARENT CARD en bo regs staan PROGENY CARD. Onder dit staan PARENT DATA en PROGENY DATA.

 

Jy kan verskillende kaarte opstel om inligting van die dier (in hierdie geval alle ooie in stoet se reproduksie prestasie) en haar nageslag (in hierdie geval die groei-eienskappe) te vertoon. Deur die kaart te KLIK (of te kies met blokkies aan die regterkant van die venster) word die inligting van die dier self of haar/sy nageslag gegee. Dit beteken dat feitlik enige kombinasie van inligting vir die dier self en sy/haar nageslag gemaak kan word.

 

OPSTEL VAN ANIMAL CARD

Gaan na SETUP en kies ANIMAL CARDS. Die skerm sal min of meer as volg lyk:

 

Aan die linkerkant is die Kaart name. n Paar karate is reeds geskep en kan verander of verwyder word. Deur die + knoppie te druk word n nuwe kaart geskep. Nou kan u die kaart se naam by CARDS NAME intik. Hou by kort beskrywende name.

 

 

Die volgende stap is om die velde te kies wat u op die kaart wil plaas. In die linker wit gedeelte is daar  Animal data, Growth Traits, Fibre traits ens. Deur op een van hierdie blokkies te KLIK is al die beskikbare velde  beskikbaar.

 

As u dus in die Animal Data velde is moet die pyltjie af beweeg na byvoorbeeld SEX. Indien u die SELECT DETAIL F klik veskyn die veld in die SELECT FIELD blok.

Op die selfde wyse kan u dan enige van die eienskappe kies en deur dit te high light kan u dit in die selcted field blokkie plaas.

 

Sommige van die name is egter baie lank wat die aantal velde wat op die skerm gesien kan word beperk. U kan egter die velde afkortings of korter name gee. Gaan na die SELECT FIELD skermpie en dubbel klik op die veld waarvan u die naam vernader wil he. Druk dan BACKSPACE en tik u korter naam in. ONTHOU waarvoor die veld is anders sal u nie weet watter data gegee word nie.

 (NB Die kaart moet eers toegemaak word druk CLOSE en kies dan weer hierdie opsie en verander dan die name. As velde by n bestaande kaart gevoeg wil word is dit beter om van vooraf n nuwe kaart op te stel. As u dit nie doen nieis die data van die veranderde kaar van die PARENT nie reg nie. Toets om seker te maak.)

  

Deur hierdie proses te herhaal kan n groot aantal kaarte geskep word.

 

[Inhoud

 

CUSTOM REPORTS

Verslae wat u self spesifiseer word ook hier opgestel. Dit sal egter goed wees as u die kaarte by PRINT-gewigte, PRINT-nageslag ens. kan noem om hulle van dierkaarte wat op die skerm verskyn te onderskei. Dink mooi oor wat u wil he in u verslae.

 

n Kaart kan vernader word deur n veld in die SELECT FIELD blokkie te kies en dan met die REMOVE DETAIL blokkie te verwyder.

 

[Inhoud

 

SEARCH GROUPS

Soms wil u diere in n spesifieke groep wat aan seker vereistes moet voldoen uit u databasis kies. Vir hierdie doel moet u SEARCH GROEPS definieer.

 

Gaan na SETUP en kies SEARCH GROUPS

 

 

In die FILTER NAME tik u in die naam van hierdie SEARCH GROUP (in hierdie geval is dit Speen bo 100). U kies dan GROWTH TRAITS en dan WEANING en high light INDEKS en klik op SELECT DETAIL to use in FILTER knoppie. In die OPERATOR blokkie kies u die > teken en klik in die OPERATOR blokkie regs bo. Regs onder in die INTEGER VALUE tik 100 in en klik dan weer op die VALUE blokkie regs bo.

 

Hierdie filter sal dan alle lammers in n sekere groep waarvan die speen indeks groter as 100 is selekteer. Indien u nog n voorwaarde wil stel kan u nog n veld kies en weer die OPERATOR en INTEGER VALUE kies.

 

U kan n hele aantal search filters op hierdie manier saamstel.

 

[Inhoud

 

JUMP SCREENS

 

U kan na enige inligting van n dier gaan deur die jump screens te gebruik. As u op n spesifieke dier staan en deur REGS KLIK  en n klein menu verskyn met al die opsies. Kies dan waarheen u wil gaan en die spesifieke dier se inligting verskyn dan.

 

Om dan weer terug te gaan moet u weer die JUMP SCREEN gebruik om na die vorige menu te gaan. 

 

Hierdie opsie is baie handig by die Stamboom van n dier. Gaan na enige dier op die stamboom en REGS KLIK. Die verskillende opsies is dan beskikbaar en u kan dan na die data van die spesifieke dier kyk. Op die wyse is alle inligting van alle diere op die stamboom beskikbaar.

 

U moet hierdie opsie verder probeer want dit maak dat die inligting baie nuttig beskikbaar is. Kies byvoorbeeld  BREEDING + EWE DATA en dan alle ooie in die stoet waarvan die EPI DEVIATION (dit is n aanduiding van die reprodukie prestrasie van die ooi) -10 is  wat beteken dit is die laag produserende ooie. As u dan met JUMP SCREEN na View Animal Cadrs gaan kan u presies sien hoe swak of goed hierdie diere se nageslag is. Baie meer sulke opsies is beskikbaar wat u self verder kan ondersoek.

 

[Inhoud

 

PEDIGREE

n Drie generasie pedigree is te enige tyd van alle diere beskikbaar. Gaan na BREEDING en PEDIGREE en deur hoof filter word die diere gekies waarvan die stamboom beskikbaar is.

 

 

Deur op enige van hierdie diere te staan en regs te kliek kan alle data van hierdie dier gesien word. (Blou is die ramme en pienk die ooi ooglopend). In volgende weergawe sal ons die naam van die ram ook bysit sodat dit moontlik makliker lees.

 

[Inhoud

 

BEREKENING VAN INDEKSE

n Belangrike funksie van SHEPHERD is dat u tot so veel as 4 indeks waardes kan bereken vir n dier. Geen van hierdie indekse word gestoor nie. Slegs data wat deur die MIDDELBURG STREEKKANTOOR ontvang , verwerk en weer in die program ingelees is word permanent gestoor. (NBNB!!!!  Slegs diere waarvan die MANAGEMENT group ingevul is word gebruik in die berekening van Indekse)

 

Op die ANIMAL DATA skerm word die TEMPORARY INDEX vertoon. Daar is 4 indekse wat bereken kan word.

 

Gaan na SETUP en druk TEMPORARY INDEX. Die volgende skerm verskyn NADAT U DEUR DIE SOEK FILTER sekere groep diere gekies het.

 

 

Indekse kan op die groei-eienskappe asook vesel-eienskappe bereken word. U high light die eienskap waarvan u die indekse wil bereken. Kies dan die Indeks NR waarin u hierdie eienskap wil stoor. U moet n aantekening maak dat Indeks 1 is byvoorbeeld speengewig, Indeks 2 is byvoorbeeld Veseldikte ens.

 

Om die indekse te bereken druk u dan Calculate Index en wag tot dit klaar is. Die verskillende subklasse en hulle korreksiefaktore sal in die onderste grid verskyn.

 

Hierdie waardes is ook beskikbaar op die KAARTE en kan daar gespesifiseer word. Onthou as u n ander groep diere sou kies en u kies weer INDEKS 1 sal die bestaande waardes oorgeskryf word.

 

[Inhoud

 

REPORTS

n Paar vooropgestelde verslae is beskikbaar wat u kan gebruik om parings te doen, diere te weeg ens. en die gebruik van hierdie verslae is selfverduidelikend.

 

CUSTUM REPORTS.

U kan egter ook data van spesifieke diere uitdruk deur van CUSTUM REPORTS gebruik te maak. Hierdie verslae word vooraf opgestel en is reeds by ANIMAL CARDS bespreek. Deur die spesifieke verslag te kies kan daardie diere se inligting gedruk word.

 

n Baie handige funksie is dat die data ook na n CSV leer gestoor kan word. Hierdie formaat is basies vir alle Sigblaaie. Vir die van u wat hiervan kennis het, kan die data dan verder gemanipileer word om ander relevante inligting te kry.

 

U kan letterlik enige kombinasie van data ontrek. Die belangrike vereiste is egter hoe u die data en veral die SEISOEN, WAAR IS DIER ens. spesifiseer het.

 

[Inhoud

 

VERANDER WAAR IS DIER

Die diere word gebore met n IN KUDDE  kode. Sommige lammers vrek, ander word uitgeklas, of verander na IN STOET ens. Om hierdie kodes maklik te verander gaan u na ANIMAL  + ANIMAL DATA + MAINTAIN DATA en kies n groep diere. In die middel onder is n QUICK CAPTURE ANIMAL STATUS deur op dit te kliek en die spesifieke WAAR IS DIER kode te gebruik kan n groep diere se status maklik deur net te ENTER op die dier wat gekies is.

 

[Inhoud

 

SIRE SUMMARY

Die ramme wat gebruik is se teelvermoe is belangrik om te weet. Tans is daar twee maniere van n sire summary.

Hierdie opsie is onder ANIMAL en SIRE SUMMARY beskikbaar. Voorbeeld van sire summary vir speen indeks van drie ramme

 

 

Voorbeeld van n spesifieke ram en hoeveel van sy nageslag is in die stoet

 

 

 

[Inhoud

 

LINEERE PUNTE

 

Die teling en seleksie van diere is nie alleen gegrond op die prestasie van die dier nie maar ook hoe hy lyk. In baie gevalle word sekere eienskappe beskryf wat dan ook weer beskikbaar in ooikaarte, sire summary ens kan wees.

 

Met SHEPHERD word hierdie eienskappe deur elke teler self beskryf en word hulle dan soos enige van die ander eienskappe behandel.

 

Onder SETUP en LINEAR SCORES word die eienskappe gedefineer as volg.

 

  

Ek is nie seker nie maar tot 20 eienskappe (wat meer is as wat enige mens moeite oor sal doen of wat sinvol interpreter kan word) kan ingesit word.

 

[Inhoud

 

OPMERKINGS OOR SPESIFIEKE DIERE

Daar kan verskeie opmerkings gedefinieer word oor n dier vir moontlike verwysing. Hierdie opmerkings is anders as die waar is dier kodes en n paar word in AANHANGSEL B verskaf. U kan egter u eie opmerkings opmaak.

 

Hierdie opmerkings kan ingesleutel of gesien word by ANIMAL + REMARKS. Opmerkings per dier kan vasgele word deur PLUS knoppie te druk en dan die opmerking te kies.

 

NBNBNB Hierdie opmerkings is nie beskikbaar op die dierkaarte nie (omrede daar meer as een opmerking per dier is wat baie moeilik versoenbaar is met die wyse waarop die dierkaarte werk). Dit is wel beskikbaar by n SIRE SUMMARY.

 

GRAAD

n Kolom GRAAD of GRADE is by alle gewigte en skeerdata beskikbaar. Hierdie veld bestaan uit 3 KARAKTERS. Dit kan ook as n beskrywing van die dier gebruik word. Hierdie veld is op die DIER KAARTE asook by die SIRE SUMMARY beskikbaar. Byvoorbeeld die Dohne Merino telers gebruik n stelsel van:

                AA         Top ram

                A             Stoetram

                B             Kudderam

                Ens.

 

Die Merinotelrs gebruik weer n punte stelsel van 1-9 vir wol, 1-9 vir bouvorm en dan algehele punt. Byvoorbeeld

1-2                Prul

3-4                2de kudde

5-6                1ste kudde

7               Spesiale 1ste kudde

8-9                Stoet

 

In die WOL GRADE kolom word dan byvoorbeeld 68 ingetik. Dit beteken die dier het 1ste kudde wol, maar stoet bouvorm gehad (Wol is eerste punt, Bouvorm is 2de punt)

 

By die Dorpertelers word Bouvorm,Bedekking en Tipe van 1 tot 5 gepunt. As daar in die GRADE kolom by groei-eienskappe dus 343 staan beteken dit dat die ram het n 3 vir bouvorm, 4 vir bedekking en 3 vir tipe. Hierdie punte kan ook by lineere scores gesit word en die Grade dalk moontlik met T5 (Tipe 5), S (Stoet), K (Kudde) en P (Prul) vervang word.

 

[Inhoud

 

FILES

 

Met SHEPHERD word basiese data per dier ingesamel. Hierdie basiese rekords kan net soveel meer beteken as daar waarde aan toegevoeg word. Dit is vir hierdie rede dat basiese inligting elektronies versend en ontvang kan word.

 

STUUR/ONTVANG VAN INTERGIS DATA

Gaan na FILES en kies INTERGIS. U kies dan of dit speengewigte ens. is wat u wil stuur. Daarna neem die program u deur die SOEK FILTER en spesifiseer u watter groep diere u wil stuur.

 

Die data word op n vooropgestelde formaat uitgedruk en u kan dit na n leer toe stuur. Hierdie leer kan u dan elektronies na die MIDDELBURG streekkantoor toe stuur. Die e-mail adres is   Robert@mburg.agric.za Alternatiewelik kan dit ook gepos word na LNR:DVI, Privaatsak X 529, MIDDELBURG, 5900.

 

As die data verwerk is sal u n leer vanaf MIDDELBURG ontvang wat u kan inlees.

Gaan na FILES en kies INTERGIS en dan met knoppie regs kies u die gewigskode waarvan hierdie data is. Onthou om die regte gewigte te kies. Die oomblik as dit ingelees is, word die gewigte en indekse permanent gestoor.

 

STUUR/ONTVANG VAN WOLDATA

Soos met die INTERGIS data word hierdie data ook elektronies gestuur en ontvang. Maak egter seker dat u die regte skeergroep naamlik 1st 2de of 3de groep kies. U kan tot 3 verskillende skeerdata van elke skaap kry. Indien u addisionele veseldiktes het moet u seker maak met die inlees van die data dat u die regte skeertyd kies.

 

NB Geen veseldikte, CV ens. kan gestoor word deur dit in te tik nie. Al hierdie inligting moet deur die stelsel elektronies ingelees word.

 

ONTVANG VAN BLUP DATA

Data vir BLUP teelwaardes word buite die program verwerk. Hierdie verwerkte teelwaardes kan elektronies ingelees word. Indien u data wel verwerk is sal u n elektroniese leer met u data daarop kry wat u kan inlees. Indien dit baie groot datastelle is mag dit dalk gebeur dat die data eers unpack moet word. Hiervoor kan u gewoonlik die WINZIP program gebruik. Indien u data wel gezip is sal dit nie ingelees kan word nie.

 

[Inhoud]   

 

INLEES VAN STOETMEESTER DATA

 

(Onthou om die DATE settings reg te stel anders kan daar foute wees met intrek van data Sien instellasie)

SHEPHERD kan bestaande data van die STOETMEESTER program inlees. Gaan na SETUP en kies BREEDER and STUD. Links onder is n knoppie wat staan IMPORT STOETMEESTER DATA en klik op hom. Die volgende skerm sal verskyn.

 

 

Eerstens moet u die leers kies waarin die data is. Die eerste leer is SP1HOOF (links bo). As u op die Folder blokkie kies sal hy vra waar die leer is. U moet dan met die WINDOWS commands die leer kies.

 

Dieselfde word vir die ander 4 leers gedoen.

 

In die 2de ry is n klomp blokkies met USE. Baie gebruikers het in hulle STOETMEESTER setup gespesifiseer dat die eerste gewig speengewig is. Indien dit die geval is klik u op USE by Studmaster Weight 1 en dan weer by speengewig. In meeste gevalle is die skeer gewig in STUD MASTER Weight 4. Maak seker dat u hierdie velde reg kies. U kan vir Dr Buks Olivier (021-809 3354 of 082 801 2025) skakel hieroor. Dit mag dalk wees dat u data vooraf geredigeer moet word teen n koste. Daarna kies u die STOETMEESTER kode vir die ramme en ooi.

 

As al hierdie velde ingelees is druk u die Import Data knoppie. Groot datastelle kan afhangende van die groote van u rekenaar tot n uur of meer neem om in te trek. Wees net geduldig en gaan drink koffie of ry n draai. As die proses klaar is gee dit gewoonlik alle diere waarmee daar foute was. Ons hoop maar dit is min.

 

[Inhoud

 

RUGSTEUN/BACKUP en ANDER BELANGRIKE AKSIES

 

Soos meeste van u bewus is het n rekenaar maar sy eie maniere. Een daarvan is om net te besluit hy werk nie meer nie. Gereelde rugsteur van data is dus van belang.

 

TYDENS AL DIE ONDERSTAANDE AKSIES MOET U PROBEER DAT DIE KRAG NIE AFGAAN NIE. INDIEN DIT GEBEUR KAN PERMANENTE SKADE AAN U DATA GEDOEN WORD WAT NIE WEER HERWIN SAL KAN WORD NIE.

 

Gaan na SETUP en dan DATABASE MAINTANENCE. Hieronder is daar vier opsies beskikbaar naamlik:

                Optimize Databasis

                Run Statistics

                Restore Database

                Backup Database

 

Backup/Restore Databse

Indien BACKUP gedoen word word daar gevra waarna die leer gerugsteun moet word. ONTHOU HIERDIE LEER IS GROOT (minimum van 7 MB) EN PAS NIE OP n STIFFIE NIE. Die file moet na n ander plek op die hardeskyf gestoor word. Die wat so gelukkig is om CD writers te h kan dit dan na n CD skryf.

 

Om rugsteun te maak word net die teenoorgestelde stappe gevolg.

 

Optimize database

Om die spoed waarmee die program data onttrek maak dit van sekere indekse gebruik. Dit is nodig om gereeld hierdie aksie te doen om te verseker dat die data vinnig ontrek word. VOORDAT U HIERDIE AKSIE UITVOER MAAK EERS n RUGSTEUN. Hierdie aksie moet ook gedoen word nadat u data van onder andere STOETMEESTER ingelees het.

 

Dit kan ook n tydjie neem om klaar te maak. Wees dus geduldig.

 

[Inhoud

 

INSTALLASIE

 

SHEPHERD is ontwikkel onder Delphi met Interbase as databasis. Voordat die program kan loop moet INTERBASE  ook instaleer word.

 

Maak n New Folder met naam Shepherd. Copy die disk se inligting na hierdie Shepherd folder. Maak die Interbase folder oop en dubble klik op SETUP en volg die instruksies. Maak hierna die Shepherd folder oop en dubble klik op SETUP en volg hier ook die instruksies.

 

Icon vir SHEPHERD.

Maak Windows Explore oop en gaan na Program files en daarna na Shepherd. Gaan staan op die skapie en REGS KLIEK. Kies dan CREATE SHORTCUT. n Nuwe file met SHORTCUT  for SHEPHERD Gaan staan op die file. Druk die linker knoppie van die muis en HOU dit in. Beweeg dan met muis tot aan die regterkant van die skerm en los dan die knoppie. Maak Explorer toe. Die icon kan dan geskuif word waar jy dit wil he.

 

SHEPHERD het nognie n opsie om uit een program verskillende stoeterye te handteer nie. Daar is n manier maar u moet goeie kennis h van die Windows stelsel om dit te kan doen.

 

Die huidige weergawe is nog sensitief vir die DATE SETTINGS op u rekenaar. Gaan na Control Panel en Regional settings. Daar kies us by SHORT DATE FORMAT  yyyyMMdd met separator as -. Close en gaan dan weer terug na SHEPHERD.

 

[Inhoud

 

KOPIEREGTE

 

Die huidige weergawe word nog nie teen duplisering beskerm nie omrede die program nog binnekort verskeie opgraderings sal ondergaan om veral klein, maar belangrike gebruikersvriendelike opsies by te bring. Daarna sal die program gebruikerspesifiek wees.

 

Soos u sal sien word geen indekse permanent gestoor nie. Slegs as die data na die INTERGIS gestuur is  en die verwerkte data word ingelees, word die Indekse en ander berekeningsvelde permanent gestoor. Intussen kan u  TEMPORARY INDEX gebruik om spesifieke indekse te bereken. Indien ons dus data vanaf n teler ontvang wat nie op ons databasis n wettige kopie van die program besit nie, sal geen dataverwerking gedoen word nie.

 

PRYS

Tans is die koste R1500.00 plus BTW. n Jaarlikse fooi van R300.00 plus BTW sal ook gehef word. Alle opgraderings sal kosteloos voorsien word. Hulp sal aan gereigistreerde verbruikers beskikbaar wees.

 

Gerigestreerde gebruikers kan die nuutste weergawes gaan aflaai by http://gadi.agric.za As u meer as een stoet het moet u seker maak dat die nuwe weergawe op die regte plekke gestoor word. Kyk na die weergawe wat u gebruik (word gewys as u die program aktiveer) en of dit die nuutste weergawe is.

 

[Inhoud


AANHANGSEL A

Standaard WAAR IS DIER KODES

Kode

Beskrywing - skrappingsrede

Code

Culling - description

AP

Agterkwart - nou plat dye

AP

Hindquarter - Narrow flat buttocks

AV

Agterkwart - vlak

AV

Hindquarter - Shallow

BF

Lyf - nou(platsydig)

BF

Body - Narrow(Flatsided)

BL

Kondisie - te maer

BL

Condition - to lean

BP

Lyf - kort & bonkig(ponie)

BP

Body - short & dumpy(pony)

BS

Lyf - kort diepte(vlak)

BS

Body - lack of depth(shallow)

BW

Lyf - grootte(indeks)

BW

Body - size(index)

CA

Gekanselleer vir ongespesifiseerde rede

CA

Cancelled for unspecified reason

CD

Bouvorm - duiwelsgreep

CD

Conformation - devils grip

CH

Bouvorm - holrug

CH

Conformation - hollow back

CL

Bouvorm - los skouer

CL

Conformation - loose shoulder

CN

Bouvorm - kort nek

CN

Conformation - short neck

CP

Bouvorm - plooie &kraag

CP

Conformation - pleats & neck folds

CR

Bouvorm - hangkruis

CR

Conformation - droopy rump

CU

Bouvorm - u-nek

CU

Conformation - u-neck

DB

Dood - opblaas

DB

Died - bloat

DD

Dood - siekte

DD

Died - illness or disease

DE

Dood - verkluim

DB

Died - exposure

DG

Dood - gesteel

DG

Died - stolen

DN

Dood - natuurlike oorsake

DN

Died - natural causes

DR

Dood - ander ooi se lammers grootgemaak, eie lam gevrek

DR

Died - reared other ewe's lambs,own lamb died

DS

Dood - geslag

DS

Died - slaughtered

DV

Dood - ongediertes

DV

Died - vermin

DW

Dood - dood voor speen

DW

Died - died before weaning

GR

Verkoop as graad

GR

Sold as grade

HB

Kop - kaal tot oop

HB

Head - bare to open

HC

Kop - geen karakter

HC

Head - character lacking

HH

Kop - horings

HH

Head - horns

HI

Kop - ingerolde ooglid

HI

Head - inverted eyelid

HJ

Kop - wangplooie

HJ

Head - jowls

HO

Kop - lang onderkaak

HO

Head - overshot jaw

HP

Kop - prominente oogholte,klein oog

HP

Head - prominent eye socket,small eye

HS

Kop - skewegesig

HS

Head - skew(wry) face

HU

Kop kort onderkaak

HU

Head - undershot jaw

HW

Kop - wolgesig

HW

Head - woolly face

IF

In kudde of ongekeur

IF

In flock or unclassed

IK

In kudde of ongekeur

IK

In flock or unclassed

IS

In stoet

IS

In stud

LB

Agterbene - krombene

LB

Hind legs - bandy legs

LC

Agterbene - koeihakke

LC

Hind legs - cow-hocked

LG

Voorbene - gesplete kloue/poot foute

LG

Fore legs - split hooves/hoof faults

LH

Agterbene - sekelhakke

LH

Hind legs - sickle hocks

LK

Voorbene - swak kote

LK

Fore legs - weak pasterns

LP

Agterbene - swak kote

LP

Hind legs - weak pasterns

LS

Agterbene - reguit hakke

LS

Hind legs - straight hocks

LW

Voorbene - breek weg

LW

Fore legs - break away

LX

Voorbene - X-bene

LX

Fore legs - X-legs

MI

Skaap vermis

MI

Sheep missing

PE

Pigmentasie - ore

PE

Pigmentation - ears

PF

Pigmentasie - gesig

PF

Pigmentation - face

PH

Pigmentasie - kloue

PH

Pigmentation - hooves

PL

Pigmentasie - te min pigment

PL

Pigmentation - lack of pigment

PS

Pigmentasie - bene

PS

Pigmentation - sandy legs

PW

Pigmentasie - pigment in wol

PW

Pigmentation - pigmented wool fibres

R0

Reproduksie - geen teelballe

R0

Reproduction - no testicles

R1

Reproduksie - geen teelbal

R1

Reproduction - one testicle

RB

Reproduksie - tweelslagtig(hermafrodiet)

RB

Reproduction - bisexual(hermaprodite)

RD

Reproduksie - besmette teelballe/eier

RD

Reproduction - diseased testicles/udder

RI

Reproduksie - onvrugbaar

RI

Reproduction - infertile

RM

Reproduksie - onvoldoende melk

RM

Reproduction - insufficient milk

RP

Reproduksie - hangskrotum

RP

Reproduction - pendulous scrotum

RS

Reproduksie - gesplete skrotum

RS

Reproduction - split scrotum

RT

Reproduksie - ingerolde spene

RT

Reproduction - inverted teats

RU

Reproduksie - onderontwikkelde teelballe

RU

Reproduction - under developed testicles

RV

Reproduksie - onvoldoende libido,swak dekvermo

RV

Reproduction - lack of libido,poor serving ability

SF

Verkoop - plaas

SF

Sold - farm

SM

Verkoop - bemark

SM

Sold - marketed

SP

Verkoop - produksieveiling

SP

Sold - production sale

SS

Verkoop - genootskapveiling

SS

Sold - society sale

UK

Uitgeklas

UK

Class out to flock

VL

Verwyder van lys

VL

Remove from list

VP

Voorkwart - nou(plat)

VP

Forequarter - narrow(flat)

VV

Voorkwart - vlak

VV

Forequarter - shallow

WC

Wol - kruppens

WC

Wool - creeping belly

WD

Wol - droog

WD

Wool dry

WH

Wol - harige broek & primre vesel

WH

Wool - hair britches & primary fibre

WK

Wol - kemp

WK

Wool kemp

WL

Wol - kortwol

WL

Wool - short wool

WM

Wol - mikron te hoog

WM

Wool - micron excessive

WO

Wol - te veel wololie

WO

Wool - oil volk excessive

WP

Wol - oormatige digtheid

WP

Wool excessive density

WQ

Wol - kwaliteit ontbreek

WQ

Wool - lacking quality

WS

Wol - dun stapel

WS

Wool - thin staple

WU

Wol - onvoldoende onderlyne

WU

Wool - underlines lacking

WV

Wol - variasie

WV

Wool variation

WW

Wol - onvoldoende massa(indeks)

WW

Wool - wool weight lacking(index)

WY

Wol - geel kleur

WY

Wool - yellow colour

ZZ

Ooi gedek deur onbekende ram

ZZ

Ewe served by unidentified ram

 

Hierdie is nog n voorbeeld van waar is dier kodes. Let daarop dat hierdie kodes so opgestel is sodat sekere belangrike inligting maklik verkry kan word.

 

WAAR IS DIER KODES

 

KODE                    BESKRYWING                                                                                      AANTAL                %

 

ES                           Ramme gebruik uit Eie Stoet                                                            67                           0,65

VS                          Ramme gebruik uit Vreemde Stoet                                                 38                           0,37

 

 

IS                            Diere in Stoet                                                                                       280                         2,72

IK                            Diere in Kudde (Eerste Kudde)                                                         312                         3,03

KK                          Diere in Kommersile Kudde (Tweede Kudde)                              703                         6,83

 

 

OS                          Diere in Ou Stoet                                                                                530                         5,15

OK                          Diere in Ou Kudde                                                                              1409                       13,69

 

 

BV                          Ramme beskikbaar vir verkoop op plaas                                        nil                           nil          

VE                           Ramme verkoop op plaas                                                                   248                         2,41

NV                          Ramme beskikbaar vir verkoop nie verkoop                              430                         4,18

 

 

HV                          Ramme verkoop by XXXX    Veldram Klub                                    29                           0,28

HK                          Ramme nie verkoop by XXXX Veldram Klub                                42                           0,41

 

 

D0                           Diere Dood gebore                                                                              375                         3,64

D1                           Diere Dood kort na geboorte                                                             130                         1,26

D2                           Diere Dood kort na geboorte tot speen                                            251                         2,44

D3                           Diere Dood speen tot 12 mde ouderdom                                          71                           0,69

D4                           Diere Dood 12 mde ouderdom tot eerste lam                                 19                           0,18

D5                           Diere Dood eerste lam tot volwasse                                                 15                           0,15

 

 

MA                         Diere bemark                                                                                       5343                       51,92

 

[Inhoud
 

AANHANGSEL B

Voorbeelde van beskrywings of opmerkings oor diere.

 

Kode  Beskrywing

A1    BESTUUR - ABSES IN BAARMOEDER

A2    BESTUUR ARMOEDIG

A3    BESTUUR - BLOUTONG

A4    BESTUUR - DOOD OP SLAAPPLEK

A5    BESTUUR - KNOP IN UIER

A6    BESTUUR - LAM IS SIEK MET GESWELDE KOTE, WAS BV LAM"

A7    BESTUUR - LONGE VASGEGROEI AAN BORSKAS

A8    BESTUUR - ONTWIKKEL ABSES ONDER KEEL

A9    BESTUUR - OOI ABORTEER,

B1    BESTUUR - OOI SE BEEN UIT POTJIE

B2    BESTUUR - VAL IN ERDVARKGAT

B3    BESTUUR - VAL VERKEERD

B4    BESTUUR - VERKLUIM IN SNEEU

B5    BESTUUR - VERSUIP IN WATERBAK

B6    BESTUUR - VLEIS GEEL (EET HOUTBESSIE)

 

B7    BOUVORM AFTIPE, BASTERIG8   BOUVORM - VERKOOP, GEEN FOUTE"

B9    BOUVORM - DUIWELSGREEP

C1    BOUVORM - GEBREKLIK

C2    BOUVORM - GESPLETE KLOUE

C3    BOUVORM - HANGKRUIS

C4    BOUVORM - HANS GROOTGEMAAK

C5    BOUVORM - HOLRUG OF HOE SKOF

C6    BOUVORM - INGEROLDE OOGLID

C7    BOUVORM - KAAL BENE

C8    BOUVORM - KAALKOP

C9    BOUVORM - KLEIN KOPPIE

D1    BOUVORM - KLEIN, PONIE TIPE

D2    BOUVORM - KORTBEK

D3    BOUVORM - KROM BEEN

D4    BOUVORM - LAE INDEKSWAARDE

D5    BOUVORM TE LAAT GEBORE

D6    BOUVORM - LANGBEK

D7    BOUVORM - LOS SKOUERS

D8    BOUVORM - MISBEK

D9    BOUVORM - MUISOOR

E1    BOUVORM - NOU HORINGS

E2    BOUVORM - OOI MET RAM HORINGS

E3    BOUVORM - OORONTWIKKEL

E4    BOUVORM - PLATSYDIG

E5    BOUVORM - POENSKOP

E6    BOUVORM - SIMPLE EN MALKOP"

E7    BOUVORM - RAM MET OOI HORINGS

E8    BOUVORM - RAMLAM GEBORE UIT KUDDEOOI

E9    BOUVORM - SPEEN AFGEKNIP

F1    BOUVORM - SWAK AGTER KOTE

F2    BOUVORM - SWAK HAKKE

F3    BOUVORM - SWAK NEKAANSLUITING

F4    BOUVORM - SWAK VOORBENE

F5    BOUVORM - UITSWAAI HAKKE

F6    BOUVORM - WANGPLOOIE

F7    BOUVORM - WOLGESIG

 

F8    DOOD - DOODGEBORE

F9    DOOD - TOT SPEEN - KOUE

G1    DOOD - TOT SPEEN - JAKKELS VANG

G2    DOOD - TOT SPEEN - KLEM IN KAAK

G3    DOOD - TOT SPEEN - MAAGPROBLEME

G4    DOOD - TOT SPEEN - MES STERT SNY

G5    DOOD - TOT SPEEN - ONBEKEND

G6    DOOD - TOT SPEEN - STUIWESIEKTE

G7    DOOD - TOT SPEEN - SWAK

G8    DOOD - NA GEBOORTE - NATL. OORSAKE

G9    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - ASIDOSE

H1    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - BAKLEI, BREEK NEK"

H2    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - BLOEDNIER ???

H3    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - BLOUTONG

H4    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - GIFDING BYT ???

H5    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - KLEM IN KAAK

H6    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - ONBEKEND

H7    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - RAAK NET VERLORE

H8    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - ROOIDERM

H9    DOOD - TOT 12 MAANDE OUDERDOM - VERMAERING

 

I1    GESLAGSORGANE - BESMETTE TESTES

I2    GESLAGSORGANE - EEN TESTE

I3    GESLAGSORGANE - GEEN TESTES

I4    GESLAGSORGANE - GESPLETE SKROTUM

I5    GESLAGSORGANE - HIPOPLASIE

I6    GESLAGSORGANE - LANG SKROTUM

I7    GESLAGSORGANE - ONVRUGBAAR

I8    GESLAGSORGANE - SPENE FOUTIEF

I9    GESLAGSORGANE - TRASSIE

I0    GESLAGSORGANE - VERDIKTE PENIS

 

J1    PIGMENT - GEKLEURDE LAMWOL

J2    PIGMENT - GESIGSPIGMENT

J3    PIGMENT - KLEUR OM OE, ORE EN BEK"

J4    PIGMENT - SANDY LEGS

J5    PIGMENT - SWART KLOUE

J6    PIGMENT - SWART STREEP IN HORING

J7    PIGMENT - SWART/BONT

 

K1    WOL - BLOKSTAPELS MET TE VEEL WOL

K2    WOL - DOOIE KOL BY AGTERKOP

K3    WOL - DROE WOL OF VERTOON WIT WOLHAAR

K4    WOL - DUN STAPEL EN KREEPING BELLY

K5    WOL - GEEN KWALITEIT

K6    WOL - HARDE HANTERING

K7    WOL - HARE

K8    WOL - KEMP

K9    WOL - LAE INDEKSWAARDE

K0    WOL - LAMMER TIP (SEKONDERE VESELS)

L1    WOL - OORMATIGE OLIE OF VERKEERDE TIPE OLIE

L2    WOL - OORSTERK (HAND EN OOG)

L3    WOL - OORSTERK IN BROEK

L4    WOL - PLOOIGAT, KOEKGAT MET TE VEEL WOL"

L5    WOL - ROLNEKPLOOI

L6    WOL - SAGTE HANTERING MAAR WYK AF VAN DUERDEN

L7    WOL - SWAK LENGTE OF VASGEPAK

L8    WOL - SWAKSTE DERDE GROEP VOLGENS PRESTASIEDATA

L9    WOL - TE FYN EN ""PLAIN"" VIR KOPERS"

M1    WOL - VAGKLEUR

M2    WOL - VARIEER BAIE VANAF VOORKWART NA BOUD

M3    WOL - VESELDIKTE INDEKS GROTER AS 110

M4    WOL - VESELDIKTE VARIASIE

M5    WOL - WYE KARTELING IN WOL

[Inhoud